63. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                        
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji                                  
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (EU)                                                                                             
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)                                                                           
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)                                                                                                         
 
8.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. - 2027. godine                                                                                              

9.         a)         Prijedlog nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine                                                        
            b)         Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu                                               
            c)         Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2020. godinu                                                                       
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine    
 
11.       Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu realizacije projekta „Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu“                                                                                              
 
12.       Prijedlog odluke o imenovanju članova izaslanstva Republike Hrvatske u međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško                                  
 
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatske agencije za osiguranje depozita                                                                                                    
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja                                                                                                   
 
15.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine                                                                                          
 
16.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu                                    
 
17.       Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2020. godinu                                
 
18.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.   
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. lipnja 2021.   
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. lipnja 2021.                         
c)         Vijeće za opće poslove (GAC), 22. lipnja 2021.                           
 
2.         Upravni spor protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                                            
 
3.         Prijedlog zaključka o daljnjim aktivnostima vezano za Program restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod (povjerljivo)                             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                      
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.