89. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa

4.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)

7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

8.         Prijedlog odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

9.         Prijedlog zaključka o iskazu interesa za davanje donacije Republike Hrvatske Međunarodnom udruženju za razvoj

10.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19

11.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

12.       Prijedlog odluke o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu (EU)

13.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

14.       Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za ljudska prava

15.       a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine za potrebe Rezidencije Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

17.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vinkovcima za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugom Selu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Klana za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lobor za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja općih poslovnih potreba
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financiranja općih poslovnih potreba

19.       a)         Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SA-08“
            b)         Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „DR-04“

20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora za projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak

21.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom druge sjednice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana

22.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva vodnih resursa i sigurnosti vode Alžirske Narodne Demokratske Republike o suradnji u području upravljanja vodama

23.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dogovora o zajedničkom vođenju obrade podataka u pogledu obrade osobnih podataka u kontekstu mehanizma za suradnju u skladu s Uredbom (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

24.       a)        Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
            b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o proračunu

25.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za listopad 2021.

26.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstava Vlade Republike Hrvatske nad nacionalnim izložbenim projektom „Slavko Kopač“

27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         37 zastupnika u Hrvatskome saboru, u vezi s Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova
b)         Peđe Grbina, u vezi s bilateralnim sporazumom s Republikom Slovenijom o  prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
c)         Ružice Vukovac, u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. prosinca 2021. – verifikacija stajališta
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 9. prosinca 2021. – verifikacija stajališta
c)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. prosinca 2021.
d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 13. prosinca 2021.
e)         Vijeće za opće poslove (GAC), 14. prosinca 2021.

2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“, broj 119/21.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje Dodatka 1 Ugovoru o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za brod za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 (povjerljivo)

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.