136. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU) 

3.         Nacrt prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

4.         Nacrt prijedloga zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru

5.         Nacrt prijedloga zakona o službenoj iskaznici 

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (EU)

7.         Prijedlog smjernica za uštedu energije u Republici Hrvatskoj

8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

9.         Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini

10.       Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine 

11.       Nacrt prijedloga nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine 

12.       a)       Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
            b)      Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 
                                                                          
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza V“, u okviru specifičnog cilja 10.iii.1, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.

14.       Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave

15.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

16.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Tunisu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19  

17.       a)         Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu
            b)         Prijedlog odluke o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zašite 

18.       a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor vanjskih članova Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti
            b)        Prijedlog odluke o visini naknade vanjskim članovima Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti 

19.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga, GRUPA 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu, s društvom HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb 

20.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Šibenik za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji gata Vrulje – luka Šibenik – izgradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala s uređenjem prometnih površina i instalacija iz obuhvata III. faze
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji gata Vrulje – luka Šibenik – izgradnja zgrade pomorsko-putničkog terminala s uređenjem prometnih površina i instalacija iz obuhvata III. faze 

21.       Prijedlog odluke o načinu snošenja manjka prihoda u 2021. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2022. godini

22.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac

23.       Prijedlog odluke o prihvaćanju pisma kojim se iskazuje interes i podnosi zahtjev za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u Europskom stabilizacijskom mehanizmu

24.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske 

25.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suradnji na uspostavi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe 

26.       Prijedlog zaključka u vezi s Planom suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2022. - 2024. 

27.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije o suradnji u području diplomatskog usavršavanja 

28.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 25. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede „Viroexpo“ 2022. godine.
                                                                                                                                      
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

2.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 5. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 131/20.) te tog Zakona u cijelosti – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske   

3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno) 

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće  

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.