203. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji 

3.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje do 2024. godine

4.         Prijedlog odluke o donošenju programa „Rođeni za čitanje“ - nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi

5.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

6.         Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2023. godini

7.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za uređenje kolnika na poziciji skladište 7

10.       
             a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta preko potoka Kamenica kod stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Obrež (HR) – Božakovo (SLO)
             b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta preko potoka Kamenica između naselja Obrež (Republika Hrvatska) – Božakovo (Republika Slovenija) na hrvatsko–slovenskoj državnoj granici

11.      
            a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske 

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu usluga osiguranja, osiguranje imovine, osiguranje od javne odgovornosti, odgovornost prema djelatnicima te profesionalna odgovornost pružatelja zdravstvene zaštite

13.       Prijedlog uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

14.       Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa XVI. sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske

15.      
            a)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Nacionalne banke biljnih gena i Kraljevskog norveškog ministarstva poljoprivrede i prehrane koji se odnosi na pohranu sjemena u Globalnu riznicu sjemena u Svalbardu
            b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske turističke organizacije u vezi s održavanjem 2. svjetskog kongresa sportskog turizma u Zadru, Hrvatska od 26. travnja do 27. travnja 2023.                 
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva industrije, poduzetništva i trgovine Republike Kosova o suradnji u području turizma              
            d)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Gruzije o suradnji u području diplomatskog usavršavanja

16.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana udomiteljstva“ (predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora) - davanje mišljenja i amandmana
            b)        Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Odboru za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

18.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost u 2022. godini 

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 

            a)         Anke Mrak Taritaš, u vezi s godišnjim financijskim obezama temeljem Ugovora sa Svetom Stolicom i ugovora s Hrvatskom biskupijskom konferencijom

            b)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s humanitarnom pomoći Siriji


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.       Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 28. ožujka 2023.

2.       Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i Obrazloženo mišljenje Europske komisije:

          a)         broj 2023/0019, u vezi sa zaštitom potrošača
          b)         broj 2023/0020, u vezi s oporezivanjem
          c)         broj 2022/2164, u vezi s energetskom unijom
          d)         broj 2019/2233, u vezi s dječjom pornografijom
          e)         broj 2020/2204, u vezi s prirodnim staništima 

3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

4.         Informacija Ministarstva obrane (vrlo tajno)           

5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.