188. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o privatnoj zaštiti

3. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

4. Prijedlog zaključka o podržavanju financiranja nabave kapitalne opreme i uređenja dodatnog prostora za DNA laboratorij Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

5. a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2035. godine, a koje proizlaze iz dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli
    c)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula
 
6. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi i stavljanju u funkciju sustava tehničke zaštite u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjem prostoru za provedbu aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine u Hrvatskoj
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi i stavljanju u funkciju sustava tehničke zaštite u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjem prostoru za provedbu aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine u Hrvatskoj
 
7. Prijedlog odluke o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature

8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

9. Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu

10. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a)        Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu
      b)        Izmjene i dopune Poslovnika pučkog pravobranitelja (predlagatelj: pučka pravobraniteljica)

11. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019. za razdoblje svibanj –listopad 2019.

12. Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2018. godinu       

13. Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2018. godinu   

14. a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici
      b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici

15. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Međunarodnog instituta za borbu protiv terorizma (ICT) pri Interdisciplinarnom centru (IDC), Herzliya i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske                              
 
16. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
      16.1. Snježane Sabolek,  u vezi s radnicima bivše tvornice Dalmatinka Sinj     
      16.2. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s dostavom poštanskih pošiljaka
      16.3. Joška Klisovića, u vezi s participacijom roditelja u troškovima škole   
      16.4. Damjana Vucelića, u vezi s ugovorom za uslugu očitanja brojila električne energije                                                                                                                                        
      16.5. Bože Petrova, u vezi s decentralizacijom državne uprave                                    
      16.6. Domagoja Hajdukovića, u vezi s ponudom hrane iz domaće proizvodnje
      16.7. Ranka Ostojića, u vezi s uklanjanjem podrtine broda Marco Polo kod mjesta Povlja na otoku Braču.                                                                                              

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
     a)          Vijeće za vanjske poslove (FAC), 11. studenoga 2019. godine    
     b)          Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 12. studenoga 2019. godine                                                                                

2. Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                                                                    

3. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                          
                                                                                                                                                
4. Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti