45. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u Republici Hrvatskoj

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

6.         Prijedlog odluke o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“

7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. - 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa

8.         Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023.

9.         Prijedlog uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (EU)

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka pristupanja Republike Hrvatske Memorandumu o suglasnosti o Europskom centru izvrsnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji i za sudjelovanje u Europskom centru izvrsnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji

11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Hrvatske strategije za vodik od 2021. do 2050. godine

12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mongolije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta

13.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Republike Jemena povodom Donatorske konferencije na visokoj razini za humanitarnu krizu u Jemenu

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o „Obnovi devetogodišnje škole „Iliria“ u Fushë-Krujë“, Republika Albanija i sa Sporazumom o podjeli troškova s trećom stranom između Vlade Republike Hrvatske (donator) i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)

15.       Prijedlog zaključka kojim se pozivaju udruge austrijske nacionalne manjine i druge organizacije, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici austrijske nacionalne manjine da predlože kandidate za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine, pripadnika austrijske nacionalne manjine

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o porezu na digitalne usluge (predlagatelj: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

17.       Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2019. godine

18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s modernizacijom opreme Seizmološke službe Hrvatske
b)         Mire Bulja, u vezi s izgradnjom i provedbom projekta Aglomeracije Sinj
c)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s utjecajem pandemije koronavirusa na pristupanje Republike Hrvatske Schengenskom prostoru
d)         Mire Bulja, u vezi s raskidom Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva Brodotrogir d.d., Trogir
e)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s utjecajem pandemije koronavirusa na pristupanje Republike Hrvatske Eurozoni.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

            a)         unutarnje tržište i industriju (COMPET), 25. veljače 2021.
            b)         istraživanje (COMPET Research), 26. veljače 2021.
            c)         trgovinu (FAC Trade), 2. ožujka 2021.

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.