46. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                          
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji                                                        
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (EU)   
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)                                                                                                   
                                   
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti         
 
7.         Prijedlog odluke o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba                                                  
 
8.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine
                                                
9.         Prijedlog zaključka o pripremnim aktivnostima budućeg izdavatelja kovanog novca eura
                                                                                                                                       
10.       Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava namijenjenih cilju „Europska teritorijalna suradnja” za programsko razdoblje 2021. – 2027.

11.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

12.       Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu

13.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 25198, u k.o. Koprivnički Ivanec
                                          
14.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Split za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2024. godine, za sklapanje ugovora o nabavi i održavanju Integriranog bolničkog informacijskog sustava - IBIS s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja                                            
 
15.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b)         Prijedlog zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)
c)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
d)         Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2018. i 2019. godinu

17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za prosinac 2020.

18.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 70 godina postojanja i rada Hrvatske matice iseljenika
                                       
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         Nikše Vukasa, u vezi sa štetama prouzročenim požarima u Splitsko-dalmatinskoj županiji 2017. godine
b)         Zvonimira Troskota, u vezi s članovima Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona
c)         Nikole Grmoje, u vezi s radom Dječjeg vrtića * sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupno
d)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s emitiranjem serijala.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
            
1.         Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije

2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3.         Nacrti prijedloga odluka o:
 
            a)        zatvaranju Generalnog konzulata (tajno)
            b)        osnivanju Konzulata (tajno)
            c)        osnivanju Konzulata (tajno)
            d)        davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)              
                                         
4.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće
                                                               
5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec veljaču 2021. – usmeno izvješće                                                                                                                                 
6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

8.         Kadrovska pitanja

9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.