50. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1          Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (EU)

5.         a)        Prijedlog zaključka o produženju mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za travanj 2021.
            b)        Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade potraživanja za energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za travanj 2021.
            c)        Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine za travanj 2021.

6.         Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2021. godinu

7.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske

8.         Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2021.

9.         a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj

10.       Prijedlog odluke o pružanju razvojne i humanitarne pomoći stanovništvu Sirijske Arapske Republike i susjednih zemalja

11.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švedske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
            c)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora za izvođenje radova na unutarnjem uređenju poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, s tvrtkom Cras d.o.o iz Osijeka i ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova unutarnjeg uređenja poslovnog prostora zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku

13.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

14.       Prijedlog odluke o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

15.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)
            b)         Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u Hrvatskome saboru)
            c)         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o turističkoj pristojbi (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u Hrvatskome saboru)

17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad drugim šahovskim turnirom - Croatian Grand Chess Tour

18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

a)         prof. dr. sc. Milana Vrkljana, u vezi s problematikom korištenja neprimjerene simbolike i znakovlja
b)         Rade Borić, u vezi s isplatama Hrvatske obrtničke komore.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u vježbama upravljanja u krizama (povjerljivo)

2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.