57. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)    
 
4.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Viliju Berošu, dr. med, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 41 zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru

5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine                                                                                   
 
6.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti s ciljem pristupanja Republike Hrvatske Schengenskom prostoru                                              
 
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
 
8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu

9.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Korenovo Gradu Bjelovaru, u svrhu izgradnje Poslovne zone Korenovo                                                                                       
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini, za sklapanje sedam ugovora o javnoj nabavi i isporuci građevinskog i instalaterskog materijala i sanitarne opreme za predvidivo 740 obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske

11.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji i Republici Sjevernoj Makedoniji donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19             
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za dodatno kreditno zaduženje te davanju ovlaštenja ministru mora, prometa i infrastrukture za sklapanje izmjena i dopuna Izravnog sporazuma od dana 24. srpnja 2019. u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb                         
 
13.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu          
 
14.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga održavanja i nadogradnje dijela Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta koji se odnosi na prijave, pisanje ispita i obradu rezultata državne mature 
             b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga tiska ispita državne mature u 2021. godini
             c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga ustupanja radnika
                                                                                                                                       
15.       Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021.                                                                                       
 
16.      a)          Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom B Sigurnosnom okviru u pogledu međusobne povezanosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, Uprave za carinu i zaštitu granica Sjedinjenih Američkih Država za Sustav obavještavanja o putnicima u zračnom prometu (APIS) i Sustav prethodnih informacija o putnicima koji će se prevoziti (APIS)/Automatizirani sustav pretraživanja (ATS)
           b)          Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Policijske akademije i Nacionalne policijske agencije Republike Koreje, Policijske istražne akademije o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja

17.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa obrazovne, znanstvene, kulturne suradnje, suradnje u području mladih i sporta između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2021. - 2024.                                                 
 
18.       Prijedlog zaključka o informaciji o pripremama Republike Hrvatske za sudjelovanje na 109. zasjedanju Međunarodne konferencije rada                                                        
 
19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da pripremi cjelokupnu reformu sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)                               
            b)         Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica za 2019.                                                                                                           
            c)         Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna za 2019.                                                                                             
            d)         Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2020.                                          
 
20.       Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu                                                                                    
 
21.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za razdoblje studeni 2020. - travanj 2021.                                                                                                           
 
22.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za ožujak 2021.                                                                           
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i  sport (EYCS), 17. i 18. svibnja 2021.     
            b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 20. svibnja 2021.

2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2021/0119, u vezi sa zaštitom tržišnog natjecanja            
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim  sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                        
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu    
​                                                                                                                                                   
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.