259. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.     Nacrt prijedloga zakona o hrvatskom jeziku 

3.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

4.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

5.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU) 

6.     
Nacrt konačnog prijedloga zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći 

7.     Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 39 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru)

8.     Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2024. godinu

9.     Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. - 2025

10.       
            a)         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u Libijskoj Republici                            
            b)         Prijedlog odluke o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu pojasa Gaze

11.   Prijedlog odluke o doprinosu Programu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)​ za Ukrajinu

12.   Prijedlog odluke o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Radnoj  skupini Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama 

13.   Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge 

14.   Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

15.   Prijedlog odluke o donošenju Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2024. godinu 

16.   Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2024.

17.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. godini, za sklapanje ugovora i sporazuma za izvođenje radova i pružanje usluga stručnog nadzora za izgradnju građevine Osnovne škole Milana Amruša u Slavonskom Brodu

18.   Prijedlog odluke o određivanju Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (EU) 

19.   Prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje kontejnera iz strateških robnih zaliha bez naknade Ministarstvu unutarnjih poslova 

20.   Prijedlog odluke o osiguranju sredstava za realizaciju radova izvanrednog održavanja i modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac, u naselju Sveti Rok u Ličko-senjskoj županiji

21.   Prijedlog odluke o osiguranju sredstava za realizaciju radova sanacije klizišta uz županijsku cestu ŽC 5031, dionica Čabar - Hrvatsko, u naselju Mandli u Primorsko-goranskoj županiji 

22.   Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za dovršetak i isporuku gradnje broda Nov. 527  

23.     
        a)      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
        b)      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

24.   Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u području izobrazbe

25.   Programski i financijski izvještaj Zaklade „Kultura nova“ za 2022. godinu

26.   Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o povlasticama u prometu 

27.   Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanom akademijom i proslavom 130 godina Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

28.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj (predlagatelji: 24 zastupnika u Hrvatskome saboru). Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.    Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 33/23.)  

2.    Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

3.   a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
      b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu 

4.   Kadrovska pitanja

5.   Informacije, pitanja i prijedlozi