115. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa reformi 2022.

3.         Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025.

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (EU) 

6.         Nacrt prijedloga zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU)

8.         Prijedlog odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije                                                                                
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu sredstava Europske unije za specifični cilj 9.i.1. Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., za program „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu radova na preuređenju dijela prostora Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala
                                                                 
12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi usluge izgradnje sustava eHZZO i nabave odgovarajućih licenci
                                                           
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Čakovcu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Međimursku županiju, bez naknade  

14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rekonstrukciji mosta Gunja (RH) – Brčko (BiH) na DC 214 (RH) / M14.1 (BiH)  
                                                
15.       Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet
                                                                                                                                 
16.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2022. godini
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2022. godini  
                                                                         
17.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Beretinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                             
 
18.       Nacrt prijedloga odluke o deklariranju Oružanih snaga Republike Hrvatske u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a     
 
19.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i inovacija Kraljevine Španjolske o potpori realizacije programa DONES
 
20.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe                         
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu                    
            b)         Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica                                                                                                    
 
22.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.                                                                                                                               
 
23.       a)         Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine
            b)         Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2021. godinu
           
24.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, za razdoblje siječanj – ožujak 2022.                                   
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (tajno)

2.        
            a)         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata (ograničeno)
           
b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno) 

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.        
            a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.