153. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa reformi 2019.                    
 
2.         Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022.                                                                    
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita                                                                                
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji                                                                                               
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o privatnoj zaštiti                                                         
 
6.         Prijedlog zaključka u vezi s pružanjem pomoći Francuskoj Republici u obnovi katedrale Notre-Dame u Parizu                               
 
7.         a)         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                                                  
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina za otpis nenaplativih stečajnih tražbina u razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2015. godine                                                                                                      
 
9.         Prijedlog odluke o obročnoj otplati duga, otpisu potraživanja i otpisu duga s osnove kamata                                                                                                  
 
10.        Prijedlog odluke o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora                                                                          
 
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja                                                                      
 
12.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Zadar
                                                                                                                                         
13.        Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama u k.o. Cavtat geometrijskom diobom                                                                                          
 
14.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Koprivnički Ivanec i k.o. Kunovec                         
 
15.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo     
 
16.        Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport                                                                                                                          
                                                                                                                                         
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                                                                    
18.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2018. godinu
                                                                                                                             
19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za veljaču 2019. godine                                        
 
20.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
 
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije     
      
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području turizma                
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom 2. Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima 
                                                                                                                            
23.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 14. konvencijom hrvatskih izvoznika i 12. dodjelom nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima u 2018. godini (Zagreb, lipanj 2019. godine)                                    
 
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

24.1.    Sonje Čikotić, u vezi s obrazovanjem članova Vlade                                 

24.2.    Ivana Pernara, u vezi s primljenim darovima                                            

24.3.    Ivana Pernara, u vezi s novčanim sredstvima iz europskih fondova          

24.4.    dr. sc. Marije Alfirev, u vezi s Upravljačkim odborom za ranu intervenciju

24.5.    Vlahe Orepića, u vezi s procedurom donošenja zakona po hitnom postupku i izuzećem od daljnjeg postupka procjene učinaka propisa                      

24.6.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s direktorima društva HP-Hrvatska pošta d.d.

24.7.    Nikole Grmoje, u vezi s otkazom ugovora o radu
            * zastupničko pitanje i odgovor Vlade sadrže zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nisu javno dostupni                                  
                                   
24.8.    dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s molitvenim skupinama ispred bolnica – dopunsko zastupničko pitanje                                                                  

24.9.   Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa zlatnim rezervama.  
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)       
 
2.         Prijedlog odluke o povratu i ustupanju materijalnih sredstava (ograničeno)  
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                                          

4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti