32. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.            Prijedlog plana uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj

3.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU)

4.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (EU)

5.            Nacrt prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (EU)

6.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (EU)

7.            Nacrt prijedloga zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (EU)

8.            Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

9.            Prijedlog odluke o donošenju Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj

10.          a)  Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom
               b)  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

11.          Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu

12.          a)  Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2021. godinu
               b)  Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu

13.          a) Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Savezne Republike Njemačke
               b) Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Talijanske Republike

14.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, radi sklapanja ugovora o sufinanciranju radova i opreme nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

15.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, za javne radove na rekonstrukciji i dogradnji školske građevine Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci", Buje - Buie, te za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova

16.           Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2020. godini te dijelom u 2019. godini u Republici Hrvatskoj

17.           Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o „Obnovi devetogodišnje škole „Iliria“ u Fushë-Krujë“, Republika Albanija i prihvaćanju Sporazuma o podjeli troškova s trećom stranom između Vlade Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)

18.           Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (EU)

19.           a)           Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZG-1)

                b)           Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZB-1)

20.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

21.          Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o poticanju ulaganja

22.          Izvješće o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

23.          Prijedlog rješenja o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice i razrješenju gradonačelnice Grada Orahovice i njezinog zamjenika

24.          24.1.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutjevu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
               24.2.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Poreču za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
               24.3.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Iloku za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
               24.4.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bujama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
               24.5.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bujama za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
               24.6.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
               24.7.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Fažana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
               24.8.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Sveta Nedelja za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                     
               24.9.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kneževi Vinogradi za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
               24.10.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Klis za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
               24.11.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Stankovci za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

25.          Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021.

26.          Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2019.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.            Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 10. i 11. prosinca 2020.

2.            Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije:
 
a)            broj 2020/2298, u vezi s kvalitetom zraka    
b)            broj 2020/2267, u vezi s gospodarenjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom                                                       
c)            broj 2018/0113, u vezi s pretpostavkom nedužnosti i kaznenim postupkom    
d)            broj 2020/2247, u vezi s putnim aranžmanima                                   
 
3.            Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 74/20, 80/20, 81/20, 90/20, 92/20, 98/20, 102/20, 106/20, 112/20 i 119/20) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

4.            Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)

5.            Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6.            Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće

7.            Kadrovska pitanja

8.            Informacije, pitanja i prijedlozi.