72. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.          Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                          

2.          Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                     
3.          Informacija o situaciji u Afganistanu i povratku hrvatskih državljana iz Afganistana
                                                                                                                                      
4.          a)         Informacija o požarima u Republici Hrvatskoj                          
             b)         Informacija o angažiranju Oružanih snaga Republike Hrvatske u gašenju požara u Republici Hrvatskoj i o pružanju humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu u 2021. godini

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći          
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o naseljima                                                                             
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)

8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina                                                                                                             

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027. godine    
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola o iznenadnim situacijama uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save                                                                               

11.       Prijedlog odluke o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda                                                      
 
12.       Prijedlog odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ                                                                   
 
13.       Prijedlog odluke o odobravanju financijske potpore za izgradnju Kapele hrvatskih svetaca i blaženika u Betlehemu                                                                                 
 
14.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Trpanj za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Poličnik za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                            
 
15.       Prijedlog zaključka o revitalizaciji zaseoka Grubori u Šibensko-kninskoj županiji
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi prijenosa prava vlasništva na nekretnini Hrvatskog restauratorskog zavoda u korist Grada Dubrovnika, bez naknade           
 
17.       Prijedlog uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (EU)                                                         
 
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi        
 
19.       Prijedlog uredbe o viznom sustavu (EU)                                                          
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 15. veljače 2019. do 31. prosinca 2020. godine                                                                               
            b)         Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020. godinu
                                                                                                                           
21.       Godišnje izvješće o obrani za 2020.                                                                           
 
22.       Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2020.
                                                                                                                                      
23.       Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu

24.       Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2020. godinu                                                                      
 
25.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         16. konvencijom hrvatskih izvoznika i 14. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima u 2020.                                                                     
            b)         obilježavanjem 75. obljetnice djelovanja Matice umirovljenika Hrvatske
            c)         56. Vinkovačkim jesenima.                          
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                 
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
 
4.        Informacije, pitanja i prijedlozi.