78. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                          
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj                                                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) (EU)                                                      
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost                                               
 
7.         Prijedlog zaključka o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda                                                                                    
 
8.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

9.         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o prethodnoj kupnji („SPK“) za razvoj, proizvodnju, prioritetne mogućnosti kupnje i opskrbu djelotvornim cjepivom protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Novavax, Inc./Novavax CZ

10.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Socijalističkoj Republici Vijetnamu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19                                               

11.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa                                                                                        
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na  pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir
                                                                                                                                               
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financiranja trajnih obrtnih sredstava

14.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2035. godine, a koje proizlaze iz dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli                      
 
15.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Legrad za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Stankovci za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                            
 
16.       Prijedlog odluke o prodaji rashodovane nefinancijske imovine                             

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje                                                                                                      
 
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)                                                               
 
19.       a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima
            c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o tržištu električne energije
            d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku

20.       Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini                            
 
21.       Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2020.                                                                                                       
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore.                                                    

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. listopada 2021. 
b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 6. listopada 2021.                                     
 
2.         Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                   
3.         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2021. godinu (vrlo tajno)                                                                                                              
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                             
 
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.