Izjava Vlade Republike Hrvatske o odluci Arbitražnog suda od 29. lipnja 2017.

Slika /00 Foto mobitel/Materijali za istaknuto/2016/files-1614223_1280.jpg

Vezano za arbitražnu odluku donesenu danas u arbitražnom postupku koji je Republika Hrvatska napustila zbog protupravnih radnji Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvatske izjavljuje sljedeće:

  1. Republiku Hrvatsku današnja arbitražna odluka ni na koji način ne obvezuje i Republika Hrvatska je neće primijeniti.
 
  1. Republika Hrvatska je svoje stajalište prema ovom arbitražnom postupku nedvosmisleno i jasno iznijela još u srpnju 2015., odmah nakon što je javno razotkriveno skandalozno i protupravno djelovanje zastupnice Republike Slovenije u postupku i člana Arbitražnog suda. Njihovo je djelovanje bez presedana u praksi međunarodnih pravosudnih tijela, a predstavlja sustavno i teško kršenje temeljnih načela koja vrijede u sustavu međunarodnog rješavanja sporova, osobito načela jednakosti stranaka te neovisnosti i nepristranosti pravosudnog tijela koje odlučuje u sporu. Takvim je ponašanjem Republika Slovenija počinila tešku povredu Sporazuma o arbitraži na štetu Republike Hrvatske. činjenica da su član Arbitražnog suda kojeg je imenovala Slovenija i slovenska zastupnica u postupku odmah podnijeli ostavke dovoljno govori o težini protupravnog postupanja. To je potvrđeno i brzom ostavkom s mjesta člana Arbitražnog suda tadašnjeg predsjednika Međunarodnog suda kojeg je Slovenija tada imenovala kao zamjenu.
 
  1. Zbog takve teške povrede Sporazuma o arbitraži, a s ciljem zaštite svojih prava, Republika Hrvatska je, na temelju jednoglasne odluke Hrvatskog sabora od 29. srpnja 2015., u skladu s Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, pokrenula postupak prestanka Sporazuma o arbitraži, prestala ga primjenjivati i povukla se iz arbitražnog postupka.
 
  1. Republika Hrvatska osobito naglašava kako, upravo u zaštiti načela i vrijednosti međunarodnoga prava i sustava mirnog rješavanja sporova koje je uvijek podržavala i promicala, ne prihvaća rezultate očigledno kompromitiranog arbitražnog postupka.
 
  1. S obzirom da ovaj arbitražni postupak nije uspio donijeti konačno rješenje u otvorenom graničnom pitanju, Republika Hrvatska ponavlja poziv Republici Sloveniji za pokretanjem dijaloga, uvjerena da dvije susjedne države, članice NATO-a i Europske unije, moraju imati motiva i volje ovo pitanje riješiti međusobnim dogovorom.
 
  1. Republika Hrvatska očekuje da Republika Slovenija neće poduzimati jednostrane radnje koje bi na bilo koji način mijenjale postojeće stanje uz zajedničku državnu granicu.
 
  1. Republika Hrvatska poziva sve druge države i međunarodne organizacije da ovo otvoreno granično pitanje nastave tretirati isključivo kao bilateralno pitanje koje se tiče samo Republike Hrvatske i Republike Slovenije.