Ukinut parafiskalni namet za obiteljske iznajmljivače

Slika /2016/Energetsko certificiranje ukinuto/energetsko_certificiranje.jpg

Stupanjem na snagu izmijenjenog Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju, 19. ožujka 2016. prestala je obveza pribavljanja energetskog certifikata za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor.

Izmjenom Pravilnika ispunjeno je predizborno obećanje ministra graditeljstva i prostornog uređenja Lovre Kuščevića kojom je najavio da će ukinuti ovu obvezu jer je razvidno da propisana obveza ne proizlazi iz Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.) a niti je ista propisana Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Ministar Kuščević donio je ovu odluku vodeći se načelom da hrvatsko gospodarstvo treba rasteretiti svih nepotrebnih nameta i obveza kako bi bilo konkurentno i razvijalo se.
 
Naime, svrha i cilj obveze propisane navedenom Direktivom je upoznavanje potencijalnog kupca, odnosno budućeg vlasnika, najmoprimca, zakupnika, i primatelja leasinga s potrošnjom energije tj troškovima za energiju koje će snositi uporabom određene kupljene, odnosno uzete u najam, zakup ili leasing zgrade ili njezina posebnog dijela. U slučaju pružanja ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor troškovi za energiju uračunati su u cijenu noćenja "paušalno" tj. bez obzira na potrošnju energije. Nadalje, pružanje ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor ne može se smatrati iznajmljivanjem, davanjem u zakup niti davanjem u leasing, kako se tretiralo ranijim Pravilnikom, već se radi o pružanju usluge smještaja.
 
Izrada energetskog certifikata nije sama sebi svrhom. On se izrađuje primarno kao pokazatelj stvarnog stanja energetskih potrebe neke građevine i prvi je korak između ostaloga u postupcima energetske obnove građevina. Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor morat će i ubuduće pribavljati energetski certifikat jedino ako žele sudjelovati u programima energetske obnove koje provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u tom slučaju dio troškova izrade energetskog certifikat bit će im nadoknađen, a svi ostali pružatelji usluge oslobođeni su te obveze.
 
Svaki je pružatelj usluga slobodan odlučiti hoće li i kada će sudjelovati u programima energetske obnove. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji s Ministarstvom turizma i dalje će poticati i taj dio turističkog sektora na uključivanje u programe energetske obnove jer je briga o zaštiti okoliša, koja se između ostaloga iskazuje odgovornom potrošnjom energije, jedan od koraka prema unapređenju standarda u hrvatskom turizmu i hrvatskom graditeljstvu uopće, a ta su nam pitanja od zajedničkog interesa. 
 
Više o energetskom certificiranju i programima sufinanciranja energetske obnove može se pročitati na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.