196. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Krapini i Krapinsko-zagorskoj županiji                                  
 
2.         Projekti vezani uz Grad Krapinu i Krapinsko-zagorsku županiju:
            2.1. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom vodnogospodarskih projekata na području Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije
            2.2. Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu TERME TUHELJ d.o.o., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za sport i rekreaciju
            2.3. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje drugog kolnika autoceste Zagreb - Macelj na dionici Krapina - Đurmanec
            2.4. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje državne ceste Zabok – Krapina, na dionici uz industrijsku zonu u Zaboku i od Velike Vesi do Krapine
            2.5. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, na dionicama od Popovca do Kašine i od Kašine do Zlatar Bistrice sa spojnom cestom prema Brezničkom Humu
            2.6. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izmještanja državne ceste DC206, dionica obilaznica Krapina - Tkalci II i izgradnje dijela državne ceste DC206 spoj od industrijske zone Krapina Nova zapad do spojne ceste Zabok (DC24) - Krapina (DC1)
            2.7. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC206  i županijske ceste ŽC2098 u Gradu Krapini
            2.8. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC29 na dionici Novi Golubovec – Mače
            2.9. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC29  i županijske ceste ŽC2227 u Općini Marija Bistrica
            2.10. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC307 na dionici Mokrice - Donja Stubica
            2.11. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC229 Zagorska Sela - Razvor (DC205)                                                                    
            2.12. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izvanrednog održavanja - obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC24 na dionici Bedekovčina - Zlatar Bistrica
            2.13. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina, te cestovnog povezivanja na Paneuropski koridor Xa
            2.14. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC507 - prolaz kroz naselje Benkovo
            2.15. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije spojne ceste DC1 i ŽC2098 kod Krapine
            2.16. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC74, na dionici Krapina - Bednja, poddionica Žutnica - kamenolom Gorjak
            2.17. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje nove državne ceste DC233 na dionici kroz zonu malog poduzetništva „Drajža“ sa spojnom cestom u Općini Hum na Sutli
            2.18. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC35 na području Općine Novi Golubovec
            2.19. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC207, dionica od graničnog prijelaza Lupinjak do Đurmanca
            2.20. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom obnove željezničke pruge L102 Savski  Marof - Kumrovec - državna granica, na dionici Harmica - Klanjec
            2.21. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge R106 Zabok - Đurmanec - državna granica, na dionici Zabok - Đurmanec - Hromec
            2.22. Prijedlog zaključka u vezi s izradom Plana prioriteta i dokumentacije za obnovu dvoraca Krapinsko-zagorske županije
            2.23. Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje školskih sportskih dvorana u Krapinsko-zagorskoj županiji
            2.24. Prijedlog zaključka u vezi s projektom obnove krovišta Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina
            2.25. Prijedlog zaključka u vezi s projektom opremanja sportske dvorane Područne škole Hrašćina Osnovne škole Vladimira Nazora, Budinščina
            2.26. Prijedlog zaključka u vezi s projektom opremanja praktikuma biologije, kemije i fizike Osnovne škole Bedekovčina
            2.27. Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom Znanstveno-edukativno-zabavnog centra Zagorje – ZEZ Zagorje
            2.28. Prijedlog zaključka o pružanju financijske potpore za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana
            2.29. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom osnivanja Centra za robotiku u rehabilitaciji u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
            2.30. Prijedlog odluke o financiranju projekta izgradnje središnjeg spomen-obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Krapini
            2.31. Prijedlog odluke o financiranju projekta izgradnje Spomen-hiže Rudolfa Perešina
            2.32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Srednjom školom Bedekovčina radi financiranja projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za projekt modernizacije i dogradnje praktikuma Poljoprivrednog učilišta
            2.33. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Poznanovec Općini Bedekovčina, u svrhu smještaja zbirke Domovinskog rata, zbirke II. Svjetskog rata i uređenja dječjeg igrališta i parka
            2.34. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Marija Bistrica Općini Marija Bistrica, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Marija Bistrica
            2.35. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Marija Bistrica Općini Marija Bistrica, u svrhu smještaja društvenog doma
            2.36. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Hum Općini Hum na Sutli, na kojoj se nalazi odlagalište komunalnog otpada „Hum na Sutli“
            2.37. Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere darovanja Općini Hum na Sutli nekretnine, odnosno dijela nekretnine, u svrhu proširenja groblja, izgradnje pristupne ceste, parkirališta za potrebe groblja i uređenja dječjeg igrališta
            2.38. Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere darovanja Općini Đurmanec dijela nekretnine u k.o. Đurmanec, u svrhu izgradnje nove pristupne ceste do Mjesnog groblja u Đurmancu.