234. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.   
        a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  

        b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

        c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

3.    Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

5.    Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

6.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjene Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu 

7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 

8.

        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Fužine za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

        b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Ivanić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

        c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Dugi Rat za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

9.
        ​a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o zračnom prometu

        b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o zračnom prometu

10.   Prijedlog odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku

11.   Prijedlog uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj

12.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

13.   Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje spojne prometnice od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste DC62 u naselju Nova Sela, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji   

14.   Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju (Akcijskim planom) u području vraćanja između Republike Hrvatske i Frontexa

15.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

        a)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

        b)         Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu  

16.   Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini 

17.   Godišnji izvještaj o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu

18.   Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2022. godinu  

19.   Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad XXV. gospodarskom manifestacijom „Jesen u Lici“.  Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

       a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. srpnja 2023.    

       b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. srpnja 2023.

2.    Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije broj 2023/2031, u vezi s unutarnjim tržištem

3.    Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

4.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće 

5.    Kadrovska pitanja

6.    Informacije, pitanja i prijedlozi