254. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.    Nacrt prijedloga zakona o mjerama ograničavanja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.   
       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu

       b)        Izvješće o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 4Q 2021. do 2Q 2023. godine

4.    Prijedlog odluke o doprinosu Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za provedbu Projekta digitalne i zelene tranzicije malih i srednjih poduzeća na zapadnom Balkanu

5.    Prijedlog odluke o sudjelovanju u programu Partnerstva za razvojnu suradnju Vlade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini s projektom Ureda visokog predstavnika (OHR)

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ za sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Sanacija pješačke staze u kanjonu Velike Paklenice“ 

7.     Prijedlog odluke o pružanju pomoći prijenosom sredstava iz strateških robnih zaliha radi saniranja posljedica olujnog/orkanskog nevremena i tuče iz srpnja 2023. godine

8.     Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Varaždinskoj županiji

9.     Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Vukovina

10.   Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje bolesti COVID-19

11.   Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi radova za uređenje poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Splitu

12.   Prijedlog zaključka u vezi s potporom unaprjeđenja skrbi za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz rješavanje imovinsko-pravnih pitanja Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

13.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država, s druge strane

14.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji na području protuminskog djelovanja

15.
        15.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
        15.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Gospiću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
        15.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čakovcu za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
        15.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Prelogu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
        15.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Milna za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
        15.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pićan za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
        15.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

16.   
        a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk
        b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk

17.   Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu

18.   Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom

19.   Prijedlog zaključka u vezi s davanjem ovlasti ministru znanosti i obrazovanja za donošenje odluke o dodatcima na plaću zaposlenicima u osnovnim školama koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“

20.   Prijedlozi za pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad:
  
        a)         održavanjem 27. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata
        b)        koncertom Zaklade „Hrvatska za djecu“ povodom obilježavanja 15. obljetnice djelovanja 

21.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu.Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.   Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 9. listopada 2023.

2.   Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće

3.   Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec rujan 2023. – usmeno izvješće

4.   Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

5.   Kadrovska pitanja

6.   Informacije, pitanja i prijedlozi