52. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vodama (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (EU)

5.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu tehničkog rješenja prekogranično interoperabilnih digitalnih zelenih potvrda

6.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

8.          Prijedlog uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina

9.          Prijedlog odluke o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

10.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije o EU standardu izvrsnosti nacija novoosnovanih poduzeća
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije o zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a

11.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja javne uprave od 2021. do 2027. godine
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine

12.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Split za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, za provedbu projekta „Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split“ - faza I.

13.       a)         Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403                                    
            b)         Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75

14.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja obnove željezničke infrastrukture
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture

15.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj  
 
16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Delnicama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bale za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brodski Stupnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

17.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti                                                                                                      
            b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima

18.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između saveznog ministra obrane Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Talijanske Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s načelima za uspostavu i djelovanje DECI borbene skupine Europske unije koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji u drugoj polovici  2021. godine (EUBG 2021-2)

19.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Cipra o političkim konzultacijama

20.       Izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec ožujak 2021. – usmeno izvješće

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.