59. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

3.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

4.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

5.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

6.          Nacrt prijedloga višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

7.          Prijedlog odluke o organizaciji sudjelovanja djece iz Janjeva, Republika Kosovo, u “Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture”

8.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini za sklapanje ugovora o osiguranju od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u Republici Hrvatskoj

9.         9.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Visu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            9.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Umagu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            9.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Krapini za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            9.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bilice za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            9.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Gornji Mihaljevec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            9.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

10.        Prijedlog odluke o imenovanju nacionalne kontakt točke za program Europske unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“

11.        Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu za potrebe nacionalnih manjina

12.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)         Marijane Petir, u vezi s mjestom Zrin
b)         Mire Bulja, u vezi s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Republici Srbiji.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. i 27. svibnja 2021.
b)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 27. svibnja 2021.
c)         Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 28. svibnja 2021.

2.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.