Stanje obrane od poplava

18. ožujka 2018. – stanje u 15:00 sati 

Uvođenje izvanrednog stanja obrane od poplava

Hrvatske vode:

 • vezano na visinu vodostaja rijeke Save, na vodomjeru JASENOVAC na kojem je 18. ožujka u 13:00 sati zabilježen vodostaj +899 s tendencijom daljnjeg porasta, donijeto je Rješenje o uvođenju IZVANREDNOG STANJA obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja rijeke Korane na vodomjeru KARLOVAC na kojem je 18. ožujka u 13:00 sati zabilježen vodostaj +782 s tendencijom daljnjeg porasta donijeto je Rješenje o uvođenju IZVANREDNOG STANJA obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja na vodomjeru Derivacijski kanal Črnec-Lonja- C.S. Lonja na kojem je 18. ožujka u 10:00 sati zabilježen vodostaj +408 cm s tendencijom daljnjeg porasta, donijeto je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja rijeke Vučice na vodomjeru Beničanci – Prkos, na kojem je18. ožujka u 7:00 sati zabilježenh vodostaj od +390 cm s tendencijom daljnjeg porasta, donijeto je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja rijeke Vuke na vodomjeru u selu Vuka, na kojem je 18. ožujka u 4:00 sata zabilježen vodostaj +351 cm s tendencijom daljnjeg porasta, donijeto je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja rijeke Karašice na vodomjeru Kapelna, na kojem je 18. ožujka u 8:00 sati zabilježen vodostaj +450 cm s tendencijom daljnjeg porasta, donijeto je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja rijeke Kupe na vodomjeru Karlovac, na kojem je 18. ožujka u 3:00 sata zabilježen vodostaj +750 cm s tendencijom daljnjeg porasta uslijed palih oborina, donijeto je Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava.
 • vezano na visinu vodostaja u ILK Jelas polja na mjerodavnom vodomjeru Slobodnica, na kojem je 18. ožujka u 12:00 sati zabilježen vodostaj +207 cm s tendencijom daljnjeg opadanja, donijeto je Rješenje o  ukidanju izvanrednih mjera  obrane od poplava

18. ožujka 2018. – stanje u 9:00 sati 

Obzirom na pale oborine tijekom protekla dva dana došlo je do očekivanog porasta vodostaja svih rijeka. Tijekom prijepodneva 18. ožujka očekuje se dosezanje maksimalnih vodostaja rijeke Save na području grada Zagreba od + 210 cm,  (pripremne mjere) te Kupe + 766 cm  i Korane + 753 cm  (izvanredne mjere) na području grada Karlovca. Vodostaji rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici doseći će maksimalne vrijednosti u jutarnjim satima 19. ožujka u vrijednostima izvanrednog stanja  isto kao i vodostaji Save u Jasenovcu dana 20. ožujka u večernjim satima.

Stanje mjera obrane od poplava od 18. ožujka u 7:00 sati (u skladu s trenutno izmjerenim vodostajima  Hrvatskih voda)

 • Izvanredno stanje: Lika – Selište (+493 cm) i Sunja – Sunja (+264 cm)
 • Izvanredne mjere: Kupa – Karlovac (+  770 cm), Korana – Karlovac (+  771 cm), Kupa – Farkašić (+  937 cm), Odra – Odra (+ 841 cm), Črnec – Ustava Črnec (+ 566 cm), Derivacijski kanal Črnec-Lonja – CS Lonja (+ 408 cm),Retencija Žutica – CS Rožec (+ 330 cm), Česma – Česma ušće (+ 477 cm), Sava – Ustava Trebež (+ 682 cm), Sava – Jasenovac (+ 893 cm), Una – Hrvatska Kostajnica (+ 412 cm), Sava – Jasenovac (+ 893 cm), Sava – Stara Gradiška (+ 808 cm), ILK Jelas polje – Slobodnica (+ 239 cm), Vuka – Vuka (+ 368 cm)

Pregled angažiranja snaga  PPv NOS (Hrvatska vojska) na obrani od poplave (stanje od 17. ožujka): na području Mostanje (Karlovac) angažirano je 50 vojnika, a još 50 je u pripravnosti

STANJE U ŽUPANIJAMA

Ličko-senjska županija

Na području Kosinja (Općina Perušić) i dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplave. Vodostaj je na kosinjskom području u porastu oko 3 cm na sat. Jučer tijekom dana ekipe civilne zaštite pomagale su stanovnicima Donjeg i Gornjeg Kosinja (15-ak kućanstava) u iznošenju kućanskih aparata i namještaja. Bez struje su Donji Kosinj, Selište i Kosinjski Bakovac. Agregati su u dnevnom režimu rada. Tijekom noći u pripravnosti je bio čamac interventne policije. Voda je tijekom noći porasla za 30-40 cm. Tijekom dana očekuje se 40 cm novog porasta vode.

Sisačko-moslavačka županija

Jučer tijekom dana zaprimljeno je 20-ak poziva građana za ispumpavanje vode iz dvorišta ili podrumskih prostorija i to iz Hrvatske Kostajnice, Petrinje, Siska, Vrginmosta, Ljubljanice, Mošćenice i Gornjeg Viduševca. Vatrogasci su stanovništvu dostavljali vreće s pijeskom radi zaštite objekata. Zbog izlijevanja vode iz lokalnih kanala i rječica mnoge ceste su zatvorene za promet. Sve prometnice kojima se ne može prometovati zbog vode na kolniku označene su prometnim znakovima.

 • Petrinja: između naselja Doljanci i Gornja Mlinoga je klizište (koje se pojavilo prije sedam dana) pokidalo telefonske kablove, vodovodne cijevi, električne kablove te oštetilo cestu. To klizište će biti sanirano nakon što se sanira klizište Prnjavor Čuntić.
 • Hrvatska Kostajnica: tijekom 17. ožujka su na području grada dežurala dva tima HGSS-a sa sedam ljudi, dva čamca i tri vozila
 • Jasenovac: tijekom 17. ožujka je na području Jasenovca dežurao jedan tim HGSS-a s tri pripadnika, jednim čamcem i jednim vozilom.

Karlovačka županija

17. ožujka održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite Grada Karlovca. Na zahtjev Hrvatskih voda – VGI Karlovac, zatraženo je angažiranje 100 vojnika s jednim kamionom na području Mostanja, kao pomoć u prenošenju vreća s pijeskom. Ojačavaju se postojeće box barijere na Maloj Švarči. U naselju Kolarić odronila se zemlja na kolnik. Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Vojnić. Raste vodostaj Radonje te se pune vreće s pijeskom radi izrade „zečjih“ nasipa. Vatrogasne ekipe cijelu noć su na terenu i obavljaju ispumpavanje vode (angažirano je desetak ekipa vatrogasaca u smjenama). Najviše intervencija bilo je u Ogulinu, Josipdolu i Plaškom.

Požeško-slavonska županija

Tijekom večeri 17. ožujka došlo je do izlijevanja rijeke Orljave te je od 21:00 sat za sav promet zatvorena prometnica D38 Požega – Pakrac, u mjestu Orljavac. Zbog izlijevanja kanala i plavljenja prometnice od 21:45 sati za sav je promet zatvorena lokalna cesta Stara Lipa – Jaguplje. Zbog obilnih kiša i oborinskih voda aktiviralo se kližište na Fratrovici, na brdskom dijelu grada Požege i zatrpalo dio ceste i prevrnulo traktor koji je prolazio cestom (nije bilo ozlijeđenih osoba). Tijekom dana bilo je više intervencija vatrogasaca ispumpavanja vode u Požegi, Vilić Selu i Brestovci.

Koprivničko-križevačka županija

U  naselju Reka došlo je do izlijevanja vode iz potoka Koprivnica te je intervenirala JVP  s dva kamiona pijeska u vrećama, jer je voda došla blizu kuća. Vatrogasci JVP Koprivnica i DVD Reka radili su nasip od vreća pijeska i prepumpavali vodu s pumpom.

Osječko-baranjska županija

Na području Našica i Đurđenovca vatrogasci su intervenirali na ispumpavanju vode iz podruma i kanala. Poplavljena je lokalna cesta  Selci Đakovački – Svetoblažje.

Zadarska županija

Veća količina oborina na širem zadarskom području uzrokovala je brojne probleme u prometu na području grada Zadra i okolice, gdje je došlo do  djelomičnog plavljenja nekoliko lokalnih cesta te odrona kamenja. Na području grada Nina poplavljen je predio Nin – Grbe.  Angažirani su građevinski strojeva (bageri). Bilo je više ispumpavanja vode iz poplavljenih podruma i prizemlja kuća i tvrtki na širem zadarskom području (Starigrad, Murvica, Poljica).

INTERVENCIJE VATROGASCA (iz Izvješća Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a)

Zagrebačka županija

17. ožujka u 17:30 sati, na zahtjev JVP Petrinja i Vatrogasne zajednice Sisačko moslavačke županije,DVD Stupnik upućen je na izvanrednu dislokaciju sa 6 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te 6 prijenosnih pumpi i odgovarajućom opremom na područje grada Petrinje. Na području općine Orle odnosno u selima uz rijeku Savu i Odru (Veleševec, Selce, Suša) vatrogasci Vatrogasne zajednice Općine Orle sudjelovali su u izradi zečjih nasipa u mjestu Suša, sanaciji ceste Veleševec-Selce, čišćenju odvodnih kanala kao i evakuaciji ljudstva iz jedne kuće u selu Selce. Na području sela Čička Poljana vatrogasci Vatrogasne zajednice Grada Velika Gorica radili su preventivno na izradi zečjih nasip,a jer zbog naglog rasta rijeke Odre prijeti izlijevanje iste te poplavljivanje obiteljskih kuća.

Karlovačka županija 

Vatrogasci Vatrogasne zajednice Karlovačke županije tijekom 17. ožujka radili su na ispumpavanju vode iz stambenih prostora kao i sanaciji istih. Najviše intervencija obavljeno je u gradu Ogulinu te Josipdolu i Plaškom.

Sisačko  moslavačka županija

17. ožujka na području grada Petrinje obavljena su ispumpavanja vode iz stambenih objekata, kao i izrada zečjih nasipa te je upućena izvanredna dislokacija iz Zagrebačke županije kao ispomoć gradu Petrinji. Vatrogasci Vatrogasne zajednice Sisačko – moslavačke županije su zajedno s Hrvatskom vojskom na području mjesta Trebež gradili zečje nasipe. Vatrogasci s područja Vatrogasne zajednice grada Kutine zbog izlijevanja rijeke Ilove na području mjesta Ilova gradili su zečje nasipe.

Osječko baranjska županija

Zbog izlijevanja vode malog sliva Karašica-Vučica na području grada Našice i Đurđenovac vatrogasci s njihovog područja sudjelovali su na izgradnji zečjih nasipa i ispumpavanjima vode.

Požeško slavonska županija

Zbog izlijevanja rijeke Orljave između grada Požega i Pakrac vatrogasci Vatrogasne zajednice Požeško – slavonske županije imali su više intervencija ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija u stambenim objektima.

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u redovnom kontaktu s DHMZ-om i Hrvatskim vodama te se permanentno razmjenjuju informacije o meteorološkim i hidrološkim pokazateljima s ciljem praćenja situacije za slučaj nastanaka poplava. Preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje, DUZS je u kontaktu s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žurnih službi, uz preporuke da se kroz stožere civilne zaštite koordiniraju sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava.

Situacija se kontinuirano prati, a operativne snage sustava civilne zaštite su u svakom trenutku spremne pružiti pomoć stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112. Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su u pripravnosti za moguće operativno djelovanje na terenu, kao dodatna pomoć JLP(R)S u slučaju nastanka poplava. Po potrebi, bit će aktiviran sustav civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini. Na obrani od poplava, bude li potrebno, bit će angažirani kapaciteti DUZS-a, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, komunalnih tvrtki, stožera civilne zaštite i Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirati stanje na terenu.

Prikaz vodostaja možete pratiti na stranicama Hrvatskih voda: VODOSTAJI

Stanje_17. ožujka 2018.
Stanje_16. ožujka 2018.
Stanje_15. ožujka 2018.
Stanje_14. ožujka 2018.
Stanje_13. ožujka 2018.
Stanje_12. ožujka 2018.
Stanje_11. ožujka 2018.
Stanje 10. ožujka 2018.
Stanje_9. ožujka 2018.
Stanje_8. ožujka 2018.
Stanje_7. ožujka 2018.
Stanje_6. ožujka 2018.
Stanje_4. ožujka 2018.

Izvor: DUZS