Stanje obrane od poplava

19. ožujka 2018. – stanje u 8:00 sati 

Obzirom da u narednim danima nisu prognozirane značajnije oborine, vodostaji rijeka na području sektora D u narednim danima trebali bi doseći maksimalne vrijednosti te nakon stagnacije postupno opadati, što će dovesti do postupnog ukidanja proglašenih mjera obrane od poplava.

STANJE MJERA OBRANE OD POPLAVA OD 19. ožujka u 7:00 sati (u skladu s trenutno izmjerenim vodostajima  Hrvatskih voda):

  • Izvanredno stanje: Lika – Selište (+495 cm), Sava – Jasenovac (+915 cm), Kupa – Farkašić (+956 cm)
  • Izvanredne mjere: Kupa – Karlovac (+753 cm), Korana – Karlovac (+764cm), Odra – Odra (+853 cm), Črnec – Ustava Črnec (+537 cm), Retencija Žutica – CS Rožec (+ 337 cm), Česma – Česma ušće (+ 503 cm), Sava – Ustava Trebež (+ 681 cm), Retencija Lonjsko Polje-ustava Trebež (+715 cm), Ilova – Veliko Vukovje (+518 cm), Retencija Lonjsko Polje – Brezovica (+973 cm), OK Lonja-Strug – Vrbovljani 1 (+9455 cm), Una – Hrvatska Kostajnica (+ 436 cm), Sava – Stara Gradiška (+ 835cm)

Pregled angažiranja snaga  PPv NOS (Hrvatska vojska) na obrani od poplave (stanje od 18. ožujka do 21:00 sat)

  • na području općine Jasenovac, selo Trebež bila su angažirana 92 pripadnika HKoV-a s 11 motornih vozila. Aktivnosti su završene u 19:45 sati
  • na području Jasenovca (vatrogasni dom) u pripravnosti je 66 pripadnika s 1 amfibijskim prevožnjakom, 5 čamaca, 3 motorna vozila i 3 pumpe
  • na području Letovanića, bilo je angažirano 71 pripadnika HKoV-a sa 6 motornih vozila
  • na području Male Švarče, Karlovac, bilo je angažirano 50 pripadnika HKoV-a s 2 motorna vozila do 12:30 sati kad su vraćeni u vojarnu i nalaze se u pripravnosti
  • danas ujutro je na području Letovanića angažiran 31 pripadnik s dva motorna vozila

STANJE U ŽUPANIJAMA

Ličko-senjska županija

Na području Kosinja (Općina Perušić) na snazi je izvanredno stanje obrane od poplave. 18. ožujka u 12:00 sati Hrvatske vode predložile su, a župan Ličko-senjske županije donio Odluku o proglašenju izvanrednog stanja zbog opasnosti od poplave za područje općine Perušić, naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Mlakva, Kosinjski Bakovac, Lipovo polje i Rudinka, a vezano na visinu vodostaja rijeke Like (donji tok: Markovi ponori – brana Sklope) na mjerodavnom vodomjeru Selište, na kojem je 18. ožujka u 12:00 sati zabilježen vodostaj +494,26, s tendencijom daljnjeg porasta. Bez struje su Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Selište i Kosinjski Bakovac. Agregati su u dnevnom režimu rada. Tijekom noći u pripravnosti je bio čamac interventne policije.

Sisačko-moslavačka županija

Ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić sa suradnicima obišao je jučer općine Letovanić i Jasenovac. Nazočio je sjednici Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, na čiji zahtjev je DUZS na teren u općinu Lipovljane uputio jednu pumpu visokog kapaciteta.

Hrvatska Kostajnica: tijekom 17. ožujka su na području Grada dežurao je jedan tim HGSS-a (tri pripadnika s jednim čamcem i jednim vozilom), a 40 ljudi s 10 čamaca u Novskoj za ostala naselja na poplavljenom području.

Jasenovac: u 13:00 sati Hrvatske vode donijele su Rješenje o uvođenju izvanrednog stanja za rijeku Savu u Jasenovcu. Područje Jasenovca obišao je ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić u pratnji generalnog direktora Hrvatskiih voda Zorana Đurokovića i pročelnika PUZS-a Sisak Željko Prpić. Određen broj ljudi iz Hrvatskih voda u popodnevnim satima prebačen je s karlovačkog područja u Jasenovac, zbog izuzetno visokog vodnog vala. Zadaće su podijeljene i obavlja se nadzor na terenu. U 16:00 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije.

Karlovačka županija

18. ožujka u 8:00 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca. Na sjednici je između ostalog istaknuto kako je 18. ožujka iza ponoći naišao nagli val rijeke Mrežnice. Upućeno je 50 pripadnika vojske i 28 vatrogasaca Vatrogasne zajednice Grada Karlovca te su zajedno s licenciranim tvrtkama Hrvatskih voda uspjeli spriječiti prodor vode prema kućama u Maloj Švarči. Sada je situacija pod kontrolom. Tijekom noći 17./18. ožujka dopremljene su dvije „traktorske pumpe“ iz Varaždina i Slavonskog Broda i odmah uvedene u rad, dok je uočen nedostatak pumpi srednjeg kapaciteta. Na razini Županije više nema slobodnih kapaciteta, a bude li pumpi u OS RH stavit će se na raspolaganje Hrvatskim vodama. Naseljima uz rijeku Kupu dostavljene su vreće s pijeskom koje raspoređuju lokalni DVD-ovi i mjesno stanovništvo. Trenutno na raspolaganju ima 10.500 vreća i danas se nastavlja s punjenjem (DVD-ovi s područja Županije) na tri lokacije (predviđa se punjenje oko 10.000 komada).

Naselja uz box barijeru brane licencirane tvrtke Hrvatskih voda, a JVP Karlovac i lokalni DVD-ovi su raspoređeni uz rijeku Kupu na ispumpavanju i slaganju vreća oko potencijalno ugroženih kuća. Na području Karlovca nema poplavljenih stambenih objekata, premda je voda stigla do nekih okućnica, dvorišta i podruma, ali tome su uzrok uglavnom podzemne vode i loša izolacija podrumskih prostorija. Visokotlačna pumpa iz Robnih rezervi, stacionirana u Karlovcu uz Baumax, poslana je u Jasenovac (preuzeli vatrogasci iz JVP-a Kutina).

INTERVENCIJE VATROGASCA (Izvješće Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a)

Zagrebačka županija

18. ožujka 2018. godine vatrogasci na području općine Orle, Trstenika Nartski (Rugvica), Preseke Oborovske i Ivanić-Grada radili su na ispumpavanju vode iz stambenih prostora i bunara, te sanaciji istih.

Karlovačka županija

18. ožujka 2018. vatrogasci Vatrogasne zajednice Karlovačke županije radili su na ispumpavanju vode iz stambenih prostora i punjenju vreća za izradu nasipa. Intervencije su obavljene u Josipdolu, Plaškom, Dugoj Resi i Vojniću.

Sisačko-moslavačka županija

17. ožujka 2018. u 17:30 sati po zahtjevu JVP-a Petrinja i Vatrogasne zajednice Sisačko moslavačke županije te odobrenju županijskog vatrogasnog zapovjednika Josipa Novosela, DVD Stupnik upućen je na izvanrednu dislokaciju sa 6 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila te šest prijenosnih pumpi i odgovarajućom opremom na područje grada Petrinje.

Tijekom jutra 18. ožujka 2018.godine obavljena je smjena ljudi koji su bili raspoređeni na ugroženim dijelovima grada Petrinje i okolice, gdje su sudjelovali u ispumpavanju vode iz obiteljskih kuća, izradi zečjih nasipa te pružali pomoć ugroženom stanovništvu. Izvanredna dislokacija DVD Stupnik s ukupno 11 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila završila je povratkom u Općinu Stupnik u 12:30 sati. Vatrogasci s područja Vatrogasne zajednica Grada Kutine zbog izlijevanja rijeke Ilove na području mjesta Ilova radili su na punjenju vreća pijeskom i gradnji zečjih nasipa. Na području mjesta Trebež, Jasenovac i Letovanić vatrogasci iz Županije zajedno s Hrvatskom vojskom radili su na aktivnostima zaštite obrane od poplava.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u redovnom kontaktu s DHMZ-om i Hrvatskim vodama te se permanentno razmjenjuju informacije o meteorološkim i hidrološkim pokazateljima s ciljem praćenja situacije za slučaj nastanaka poplava. Preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje, DUZS je u kontaktu s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žurnih službi, uz preporuke da se kroz stožere civilne zaštite koordiniraju sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava.

Situacija se kontinuirano prati, a operativne snage sustava civilne zaštite su u svakom trenutku spremne pružiti pomoć stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112. Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su u pripravnosti za moguće operativno djelovanje na terenu, kao dodatna pomoć JLP(R)S u slučaju nastanka poplava. Po potrebi, bit će aktiviran sustav civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini. Na obrani od poplava, bude li potrebno, bit će angažirani kapaciteti DUZS-a, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, komunalnih tvrtki, stožera civilne zaštite i Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirati stanje na terenu.

Prikaz vodostaja možete pratiti na stranicama Hrvatskih voda: VODOSTAJI

Stanje_17. ožujka 2018.
Stanje_16. ožujka 2018.
Stanje_15. ožujka 2018.
Stanje_14. ožujka 2018.
Stanje_13. ožujka 2018.
Stanje_12. ožujka 2018.
Stanje_11. ožujka 2018.
Stanje 10. ožujka 2018.
Stanje_9. ožujka 2018.
Stanje_8. ožujka 2018.
Stanje_7. ožujka 2018.
Stanje_6. ožujka 2018.
Stanje_4. ožujka 2018.

Izvor: DUZS