Stanje obrane od poplava

13. ožujka 2018. – stanje u 8:00 sati

TENDENCIJA VODOSTAJA (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 12. ožujka u 20:00 sati)

SAVA: Vodostaji Save su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih, srednje visokih i visokih voda. Vodostaji do Crnca dosegnuli su pripremno stanje obrane od poplava, dok se vrh vodnog vala očekuje tijekom 13. ožujka. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac dosegnuli su redovne mjere obrane od poplava. Vodostaji u Jasenovcu su dosegnuli izvanredne mjere obrane od poplava, s tim da se vrh vodnog vala očekuje oko 17. ožujka. Nizvodno su vodostaji trenutno u pripremnom stanju obrane od poplava, a tijekom tjedna vodostaji će biti i dalje u porastu s tendencijom porasta te će dosegnuti redovne mjere obrane od poplava. Posebno su ugrožena ušća pritoka (Crnac, Jasenovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Šamac).

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Pribanjci su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednjih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih, srednje visokih i visokih voda. Vrh vodnog vala očekuje se krajem 12. ili ujutro 13. ožujka, s mogućnošću ulaska u izvanredne mjere obrane od poplava. Vodostaji u Farkašiću su  i dalje u porastu, a vrh vodnog vala može očekivati tijekom 15. ožujka.

UNA: Vodostaji Une u Hrvatskoj Kostajnici su u porastu s tendencijom porasta u domeni visokih voda. Vodostaji su u izvanrednim mjerama obrane od poplava s očekivanim vrhom vodnog vala tijekom 13. ožujka, kad bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredno stanje obrane od poplava.

Također su u porastu i vodostaji rijeka u Lici (Lika, Gacka, Novčica).

Stanje mjera obrane od poplava 13. ožujka u 7:00 sati:

Izvanredno stanje: Una – Hrvatska Kostajnica (454 cm/+1)
Izvanredne mjere: Sava – Jasenovac (847cm +1); Kupa – Karlovac (771cm/+1); Kupa – Farkašić (894cm/+2); Korana – Karlovac (779/+1); Sunja – Sunja (237cm/-1)

Karlovačka županija

12. ožujka 2018. tijekom dana održane su tri sjednice Stožera civilne zaštite Grada Karlovca. Na zahtjev Hrvatskih voda – VGI Karlovac u pomoć obrani od poplava je došlo 100 vojnika OS RH. Vojnici su raspoređeni na dovršavanje zida na području Mrežnički Zatok – GČ Mostanje, u Maloj Švarči i Logorištu. Sve gradske tvrtke, kooperanti Hrvatskih voda i kamioni OS RH bili su angažirani na dopremanju punih vreća s pijeskom iz skladišta gdje se pune. Hrvatske vode su dopremile iz drugih dijelova RH 5 traktora s visoko protočnim pumpama, a iste su raspoređene na terenu. JVP Karlovac provodi aktivnosti na desnoj obali Korane na 3 lokacije – Turanjski Poloj, Turanjski Lug i Mekušanski Otok s pumpama i posadama te lijevoj obali Kupe – zapornica uz auto-cestu, potok u MO Orlovac

Tijekom dana, nakon završenog rada u GČ Mostanje, vojnici OS RH su bili angažirani u Maloj Švarči gdje će se sa zečjim nasipom i pumpama braniti kuće. Dogovoreno je da Hrvatske vode cijelu noć imaju posade i ljude na 6 lokacija u Maloj Švarči i Logorištu, a JVP Karlovac  s DVD-ima i gradskim tvrtkama, opslužuju pumpe na lokaciji GČ Turanj i Gornje Mekušje te u MO Šišljavić.

Na branjenim područjima jutros su ekipe JVP Karlovac i lokalnih DVD-ova, 6 članova JVP Ogulin. Na ispomoć su pozvani DVD-ovi s drugih područja koji će dolaziti tijekom  jutra. Vatrogasci podižu nasipe i zatvaraju propuste na mjestima gdje voda počinje prodirati na novoizgrađenim barijerama.

Na karlovačkom području nema za sada ugroženih objekata.

Sisačko-moslavačka županija

Državna uprava za zaštitu i spašavanje zaprimila je 12. ožujka zahtjev Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za angažiranjem 100 vojnika OS RH tijekom 13. ožujka, kao pomoć u obrani od poplava na području Županije i to prema sljedećem:

  • za područje Grada Hrvatske Kostajnice 20 vojnika
  • za područje Općine Lekenik 50 vojnika
  • za područje Grada Petrinje 30 vojnika

Zahtjev je upućen MORH-u i GS OS RH, a vojnici se na spomenutim lokacijama očekuju u jutarnjim satima 13. ožujka. Tijekom dana župan je obišao kritična mjesta obrane od poplava na području Letovanića i Hrvatske Kostajnice te sudjelovao u radu sjednica Stožera civilne zaštite.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u redovnom kontaktu s DHMZ-om i Hrvatskim vodama te se permanentno razmjenjuju informacije o meteorološkim i hidrološkim pokazateljima s ciljem praćenja situacije za slučaj nastanaka poplava. Preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje, DUZS je u kontaktu s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žurnih službi, uz preporuke da se kroz stožere civilne zaštite koordiniraju sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava.

Situacija se kontinuirano prati, a operativne snage sustava civilne zaštite su u svakom trenutku spremne pružiti pomoć stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112. Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su u pripravnosti za moguće operativno djelovanje na terenu, kao dodatna pomoć JLP(R)S u slučaju nastanka poplava. Po potrebi, bit će aktiviran sustav civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini. Na obrani od poplava, bude li potrebno, bit će angažirani kapaciteti DUZS-a, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, komunalnih tvrtki, stožera civilne zaštite i Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirati stanje na terenu.

Prikaz vodostaja možete pratiti na stranicama Hrvatskih voda: VODOSTAJI

Stanje_12. ožujka 2018.
Stanje_11. ožujka 2018.
Stanje 10. ožujka 2018.
Stanje_9. ožujka 2018.
Stanje_8. ožujka 2018.
Stanje_7. ožujka 2018.
Stanje_6. ožujka 2018.
Stanje_4. ožujka 2018.