Novinarska mapa EU2020HR

Slika /EU2020HR/EU2020HR_logo.jpg

Upute za pravilno korištenje logotipa i njegovu ispravnu primjenu

Osnovni grafički elementi identiteta su osnovni i dodatni logotip te vizualni kod.

Kako bi se osiguralo ispravno korištenje vizualnih elemenata identiteta te održala ujednačenost i kontinuitet, nužno je pridržavanje pravila propisanih priručnikom grafičkih standarda koja se odnose na dopuštene i nedopuštene varijante uporabe navedenih elemenata unutar vizualnog identiteta.

Svako korištenje elemenata identiteta izvan pravila propisanih priručnikom, smatra se narušavanjem vizualnog identiteta i autorskih prava.