Reforma poreznog sustava

Slika /Kako funkcionira Vlada/Istaknute teme/shutterstock_82406593_cr.jpg

Hrvatski sabor usvojio je cjelovitu poreznu reformu 2. prosinca 2016. godine.

Na 1. sjednici 14. Vlade Republike Hrvatske predstavljena je cjelovita porezna reforma kojom su obuhvaćene izmjene 15 zakonskih propisa od kojih je sedam potpuno novih prijedloga zakona i to: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o lokalnim porezima, Opći porezni zakon, Zakon o Poreznoj upravi te Zakon o upravnim pristojbama.
 
Osnovni ciljevi porezne reforme su: porezno rasterećenje poduzetnika i građana, dizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kao važan impuls gospodarskom rastu te stvaranju i otvaranju novih radnih mjesta. Izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava i društvenog poretka, stabilan i jednostavan porezni sustav.
 
Mislilo se na poreznu administraciju te sva tijela usko vezana uz naplatu poreza jer se nastojalo pojednostaviti i pojeftiniti procedure koje će značiti bolju uslugu; mislilo se i na pružanje pravne sigurnosti, veće pravne i porezne sigurnosti poreznim obveznicima, uzimajući u obzir fiskalne mogućnosti i ne dovodeći u pitanje održivost hrvatskih javnih financija.
 
Hrvatski sabor usvojio je cjelovitu poreznu reformu 2. prosinca 2016. godine.