149. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice


1.         Nacrt prijedloga zakona o sustavu državne uprave                                              
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima                                                                                              
        
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika                                                                                
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU)                                                                                         
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
                                                                                                    
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
             
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                              
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru                                                                      
                   
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja                                                                        
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane
                                                                                                                          
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji
                                                                                                                           
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti                                                 
 
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Petog izvješća Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina                               
 
14.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije     
 
15.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Prvča Gradu Novoj Gradišci, u svrhu realizacije druge faze izgradnje poduzetničke zone „Industrijski park Nova Gradiška“
                                                                                                                              
16.       a)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
            b)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
            c)         Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
            d)         Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina   
                   
17.       Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske                                   
 
18.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kninu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Beretinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                   
                                                                                                                  
19.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije                                                                           
 
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Ličko-senjske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja                                                  
 
21.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme              
 
22.       a)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga
            b)        Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga       
                                                                                                                                      
23.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji športskim natjecanjima                                               
 
24.       Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
                                                                                                                
25.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Akcijskim planom
                                                                                                                
26.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola o izmjenama i dopunama Ugovora o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran                                                
 
27.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti                                                                       
 
28.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         11. dodjelom nagrada Zlatna bilanca (Zagreb, 11. lipnja 2019. godine)
            b)         obilježavanjem 70. obljetnice kompanije Ericsson Nikola Tesla (Zagreb, 7. studenoga 2019. godine)                                                                                                         

29.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            29.1.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s prolaskom kablova kroz općinska i gradska zemljišta                                                                 
            29.2.    Giovannija Sponze, u vezi s aktivnim mjerama za zaštitu nacionalnih interesa      
            29.3.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s Bolonjskim procesom                             
            29.4.    Ranka Ostojića, u vezi s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019.                                                         

 

Zatvoreni dio sjednice


1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije: 
            a)         broj 2019/0046, u vezi s insolvencijskom hijerarhijom
            b)         broj 2019/0047, u vezi sa psihoaktivnim tvarima
            c)         broj 2019/0048, u vezi sa željezničkim prijevozom putnika i željezničkom infrastrukturom                                                                         
                                                                                                         
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                  
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu   – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                            

4.         Kadrovska pitanja   
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti