30. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

6.         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

7.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Očitovanja na Peto mišljenje Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Hrvatske

8.         Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

9.         a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
            b)         Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

10.       Prijedlog odluke o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o.

11.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka

12.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

13.       a)         Prijedlog odluke o nekorištenju prava prvenstva stjecanja udjela i davanju izričite prethodne suglasnosti na prijenos udjela u pravima i obvezama iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor SA-09
            b)         Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dodatak br. 1 Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor SA-09

14.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ustupanje stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova

15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u  2022. i 2023. godini radi sklapanja ugovora o sufinanciranju projekta "Izgradnja centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje"

16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o programu radnog odmora

17.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod kluba banaka koji čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Blato za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Đurđenovac za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

18.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)         Marijane Petir, u vezi s revitalizacijom područja Banovine
            b)         Arsena Bauka, u vezi s davanjem državnih jamstava društvu Brodotrogir d.d.
            c)         Hrvoja Zekanovića, u vezi s korištenjem školskih e-sandučića.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za okoliš (ENVI), 17. prosinca 2020.

2.         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (povjerljivo)

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.