74. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                  

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti potrošača (EU)                                                   
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj

5.         Prijedlog odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

6.         Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“
                                                                                                                                                         
7.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka                    
 
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Betini
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                             
 
9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zamjeni tražbine Jugobanke d.d. za dionice/udjele iz portfelja Republike Hrvatske kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju    
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za sklapanje ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu
 
11.       Prijedlog zaključka u vezi s Provedbenim dogovorom između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i glavnog zapovjednika policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima službe u okviru zajedničkih ophodnji poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone                    
 
12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)
            b)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o političkim strankama (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)                                                   
            c)         Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)         
            d)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.
 
13.       Izvješće o radu probacijske službe za 2020.                                                  
 
14.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020.                
 
15.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2020.                        
 
16.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2020. godinu                
 
17.       Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2020. godinu                                                                                       
 
18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)           Ivane Posavec Krivec, u vezi sa sustavom e-Građani 
            b)           Sandre Benčić, u vezi s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 
            c)           Marije Selak Raspudić, u vezi s cijepljenjem protiv bolesti COVID-19  
            d)           Martine Vlašić Iljkić, u vezi s reformom sustava socijalne skrbi 
            e)           dr. sc. Katarine Peović, u vezi s društvom Orljava d.o.o.  

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. rujna 2021.                                                   
 
2.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                               
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.