87. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (EU)

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova

11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o obrazovanju odraslih

13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

14.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)

15.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (EU)

16.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

17.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) (EU)

18.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

19.       Informacija o najavi potpisivanja Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije na provedbi komunikacijske i informacijske kampanje za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

20.       Informacija o namjeri potpisivanja Zajedničke deklaracije o europskoj perspektivi Ukrajine

21.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine

22.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19                                
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

23.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o prethodnoj kupnji („SPK“) za razvoj, proizvodnju, kupnju i opskrbu djelotvornim cjepivom protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Valneva Austria GmbH

24.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) – prometni sektor za Projekt pod nazivom „Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa“

25.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod kluba banaka koji čine: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

26.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini, za nabavu obalnih ophodnih brodova

27.       Prijedlog uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (EU)

28.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

29.       Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

30.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova (predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru)
b)         Prijedlog zaključka o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske da zbog naglog rasta cijene plina, te zbog mogućeg dugoročnog trenda rasta cijena energenata, da do 30. 10. pripremi i uputi u proceduru izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi smanjila stopu PDV-a na isporuku plina i toplinske energije ukoliko se rast cijena energenata nastavi, te da se isporuka plina i toplinske energije uključe u članak 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi se iste oporezivale po istoj poreznoj stopi kao i isporuka električne energije (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka u Hrvatskome saboru)
c)         Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama turističkih zajednica za 2019.

31.       Drugo, treće i četvrto periodičko izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

32.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Audi FIS Ski World Cup „Snow Queen Trophy“ 2022.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 2. prosinca 2021.
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara telekomunikacija (TTE Telecom), 3. prosinca 2021.
c)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 6. prosinca 2021.
d)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 7. prosinca 2021.
e)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 7. prosinca 2021.

2.         Prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde („Narodne novine“, broj 60/21.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće

4.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.