Za poticanje zapošljavanja 1,5 milijardi kuna

Slika /Kako funkcionira Vlada/Istaknute teme/zapošljavanje.jpg

Otvarajući 20. sjednicu Vlade Republike Hrvatske predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio je da su na dnevnom redu čak tri zakona vezana uz aktivne mjere zapošljavanja.

„Nastojat ćemo upravo ove konkretne životne teme stavljati u prvi plan, jer je to osnovna zadaća Vlade“, kazao je. Ocijenio je  da će hrvatskim građanima pomoći i produljenje odnosno ponovno otvaranje roka za legalizaciju, kao i brza reakcija glede Zakona o tržištu plina kako bismo na vrijeme osigurali zakup i rezerve plina za iduću zimu.

Potom je ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić predstavio Prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojim se uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pojasnio je da će se Zakonom redefinirati programi na temelju kojih će Zavod donijeti i provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem unaprjeđenja tržišta rada i povećanja razine zapošljivosti nezaposlenih osoba s posebnim naglaskom na dugotrajno nezaposlene, mlade te osobe s nedovoljnim kvalifikacijama. Za nezaposlenu osobu koju je Zavod uputio na osposobljavanje na radnom mjestu kod poslodavca, a koje osposobljavanje je predviđeno novim mjerama aktivne politike zapošljavanja, propisat će se posebne visine novčane pomoći. Osim toga, uklonit će se administrativne barijere za pravne i fizičke osobe koje će obavljati djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, na način da iste više neće biti dužne ishoditi prethodnu dozvolu ministarstva nadležnog za rad.
 
Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić pojasnio je da se ovim se zakonom redefiniraju uvjeti koje mora ispuniti osoba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koji se odnose na dob osobe i razinu obrazovanja. Naime, radi provedbe mjera i korištenja sredstva u okviru Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih financiranih iz Europskog socijalnog fonda, predlaže se ograničenje dobne skupine do navršenih 30 godina života. Nadalje, proširuje se obuhvat mjere stručnog osposobljavanja na sve nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem. „Predlaže se da osoba uključena u stručno osposobljavanje ima pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i naknadu troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita“, kazao je ministar. Također, ovim se zakonom uređuje tko se smatra stalnim sezoncem i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja. S obzirom na to da se stalni sezonac ne smatra nezaposlenom osobom u smislu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, navedeni institut uređen je ovim zakonom, a pravo na novčanu pomoć stalnog sezonca usklađeno je s iznosom novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti.     
 
Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta.  S obzirom na to da je u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta 7. kolovoza 2014. godine, pa do kraja 2016. godine u potporu za skraćivanje punog radnog vremena bio uključen tek 321 radnik kod 18 poslodavaca, dok potporu za obrazovanje ili osposobljavanje nije koristio niti jedan poslodavac, predlaže se staviti izvan snage navedeni Zakon. Potpore za očuvanje radnih mjesta predlaže se zadržati u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, uz fleksibilne kriterije provedbe i na taj način omogućiti korištenje istih i manjim poslodavcima, koji nemaju dovoljnu operativnu sposobnost za kompliciranu proceduru provedbe.

Ministar Ćorić kazao je će navedeni zakoni omogućiti redefiniranje mjera aktivne politike zapošljavanja s kojima treba krenuti što je prije moguće. „Naša namjera je već početkom ožujka krenuti s provedbom ovih mjera u ukupnom iznosu od 1,5 milijarde kuna čime mislimo da ćemo dati snažan poticaj zapošljavanju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj, prije svega mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba“, naglasio je.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je da je smanjenje nezaposlenosti jedan od glavnih ciljeva iz Vladinog programa. „Potrudit ćemo se da te mjere i 1,5 milijarda kuna budu izrazito korisne kako bi se riješili problemi dugotrajno nezaposlenih, kao i nezaposlenih mladih, ali i onih s nižom stručnom spremom“, istaknuo je.