201. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                         
 
IV. Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena
 
2.         Prijedlog uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

3.         Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije

4.         Prijedlog uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju 

5.         Prijedlog odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

6.         Prijedlog odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

7.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda   

8.         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata 

9.         Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

10.       Prijedlog odluke o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena

11.       Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

12.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

13.       Prijedlog odluke o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj 

14.       Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu

15.       Prijedlog zaključka u vezi s pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom

16.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore male vrijednosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

17.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi 

18.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore za korištenje obnovljivih izvora energije

19.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

20.       Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore malim mljekarama za nadoknadu dijela troškova sabiranja mlijeka

21.       Prijedlog zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane

22.       Prijedlog uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika

23.       Prijedlog odluke o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. 

24.       Informacija u vezi s energetskom obnovom kuća i zgrada na području Republike Hrvatske  
                                                                                                                                     
                                                             *           *          *          *          *
 
25.       Nacrt prijedloga zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (EU)

26.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o gnojidbenim proizvodima (EU)                   
 
27.       a)          Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti
            b)          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otkazivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala
                                                                                                                                             
28.       Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu                                                                      
 
29.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu sredstava Europske unije za poziv „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“

30.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Imunološkom zavodu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini i za sklapanje ugovora o javnoj nabavi koji se odnosi na modularnu i prijenosnu zgradu u vidu montažnih modularnih segmenata                                                            
                                                                            
31.       Prijedlog odluke o upućivanju materijalne pomoći Republici Turskoj 

32.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na potresom pogođenim područjima Republike Turske i Sirijske Arapske Republike

33.       Prijedlog odluke o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj

34.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

35.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješća o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019., 2020. i 2021. godinu 

36.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem sedme „Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA“Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za okoliš (ENVI), 16. ožujka 2023.                                     
  2. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. ožujka 2023.
  3. Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. ožujka 2023       
  4. Vijeće za opće poslove (GAC), 21. ožujka 2023.    
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće        
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                               
 
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu                               
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.