205. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.       Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.       Nacrt prijedloga zakona o mirnom rješavanju sporova (EU)

3.       Nacrt prijedloga zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći

4.       Prijedlog odluke o odobrenju davanja dioničarskog zajma društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i pokretanju aktivnosti postupka dokapitalizacije

5.       a)          Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi osiguranja nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske

          b)        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi financiranja osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske 

6.         Prijedlog odluke o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024.

7.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda 

8.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

9.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu 

10.       a)         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji
 
            b)         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

11.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije instalacija u poslovnoj zgradi u Petrinji - zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja

12.       Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske za Sveobuhvatni paket pomoći NATO-a za Ukrajinu

13.       Prijedlog odluke o dodjeli dodatne financijske potpore Bosni i Hercegovini za obnovu i opremanje potresom oštećene Osnovne škole u Stocu

14.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu

15.        a)       Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

             b)       Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

             c)       Prijedlog odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

             d)       Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjene Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za izgradnju broda Nov. 101 čiju je gradnju ugovorilo društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka  

17.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vodnjanu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kastvu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka 

18.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
          
            b)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

19.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje okvirnog sporazuma o nabavi računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja 

21.       Prijedlog uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

22.       Prijedlog uredbe o Tarifi sudskih pristojbi

23.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Indije o obrambenoj suradnji

24.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije

25.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2021. godinu

26.       Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.        Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (povjerljivo) 

2.        Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog   Konzularnog ureda (ograničeno)

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
           
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.