54. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

7.         a)         Prijedlog standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj
            b)         Izvješće o radu Radne skupine za provedbu aktivnosti na redizajnu sustava e-Građani – usmeno izvješće

8.         Nacrt prijedloga strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

9.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

10.       Prijedlog odluke o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

11.       Prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

12.       Prijedlog odluke o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima

13.       Prijedlog uredbe o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (EU)

14.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine

15.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

16.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u drugoj fazi simulacijske vježbe Europske unije EU Integrated Resolve 2020 (EU IR20)

17.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ravna Gora za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Klenovnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2020. godinu

20.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2020. godinu

21.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

22.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj

23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)          Bojana Glavaševića, u vezi s održanim sastankom
            b)          Bojana Glavaševića, u vezi sa zaštitom hrvatskog naroda.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. travnja 2021.

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.