Garancija za mlade - znanjem i iskustvom do zaposlenja

Slika /2016/Glavno tajništvo/Materijali za istaknuto/2015/Garancija za mlade/Garancija-WEB.jpg

Zapošljavanje mladih i njihov ostanak u Hrvatskoj je jedan od ključnih ciljeva Vlade jer mladi su temelj razvoja ljudskih potencijala – najvažnijeg resursa svake države. Tijekom 3 godine je stopa nezaposlenosti mladih pala za 20%, a u 2015. je u ovu svrhu osigurano milijardu i 100 milijuna kuna. 

"Garancija za mlade“ je strukturna reforma koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla na tržištu rada. Osobama do 30 godina starosti bit će ponuđen posao, naukovanje, vježbeništvo, odnosno pripravništvo ili nastavak obrazovanja.

Ovaj novi pristup Europske unije u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, nastoji sve osobe mlađe od 25 godina (u Republici Hrvatskoj mlađe od 30 godina!) što brže aktivirati na tržištu rada. Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda odnosi se na:
 • ponudu za posao ili
 • ponudu naukovanja, odnosno vježbeništva i pripravništva ili
 • nastavak obrazovanja, s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe.

U posljednje dvije godine od kada se provode mjere Garancije za mlade, ostvaren je značajan napredak što pokazuje i stalan porast korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja, a pogotovo mladih. Nezaposlenost mladih je najniža od 2008. godine, te u protekle dvije godine bilježimo pad od 26,8% (26.579 osoba). 

Izmjenama Zakona o doprinosima koji su na snagu stupile 1. siječnja 2015., poslodavcima smo omogućili ostvarivanje olakšica pri zapošljavanju mladih. Poslodavci koji zaposle mladu osobu do 30 godina, putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, oslobođeni su obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću u sljedećih 5 godina. Ova mjera pokazala se iznimno uspješnom jer je u prvih jedanaest mjeseci 2015. godine 31.705 osoba zaposleno na neodređeno vrijeme.

Od kada se provode mjere aktivne politike zapošljavanja u sklopu Garancije za mlade vidljiv je značajan napredak. U 2013. godini mjere je koristio do tada rekordan broj mladih osoba od 15 do navršenih 30 godina života, odnosno 29.803 mladih korisnika, dok se u 2014. godini nastavio trend rasta broja uključenih s ukupno 37.212 mladih korisnika mjera. Važno je napomenuti da je najveći dio tih mladih osoba u mjeri stručnog osposobljavanja (24.460 osoba), dok su 8.423 mlade osobe zaposlene putem mjera (zapošljavanje, samozapošljavanje ili usavršavanje), a 3.073 osobe bile su uključene u javne radove. 
 
U 2015. godini mjere aktivne politike zapošljavanja koristio je do sada najveći broj mladih odnosno 41.950 mladih osoba od čega je najzastupljenija mjera stručno osposobljavanje koju je koristilo i još koristi 28.222 mladih. Ostale mjere (potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, javni radovi) u 2015. godini koristi 13.728 mladih osoba.

Tijekom 2016. godine se očekuje još veći obuhvat i bolji rezultati, zbog dodatnih sredstava Europskog socijalnog fonda i YEI fonda.

Sustavno raste zapošljavanje posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), tako je u 2014. zabilježeno rekordno zapošljavanje mladih posredovanjem HZZ-a – 107.511, odnosno 47,7% od ukupno zaposlenih osoba bile su mlade osobe. Važno je naglasiti da je 92.739 mladih osoba zaposleno na temelju radnog odnosa, što je 6,8% više nego 2013. Isto tako, od tih 107.511 osoba, njih 89.549 zaposleno je bez sufinanciranja, odnosno kroz redovno posredovanje HZZ-a, što je najbolji rezultat u posljednjih 11 godina.​ 
 
Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokazuju da se pozitivni trendovi zapošljavanja mladih nastavljaju i u 2015. godini kada je zaposleno 109.606 mladih osoba što čini povećanje od 2% u zapošljavanju mladih u odnosu na 2014. godinu.

Mladi, zaposleni na temelju radnog odnosa  čine 83,3% od ukupnog broja zaposlenih mladih. Bitno je istaknuti da je 84.556 mladih zaposleno je bez sufinanciranja.
 

 

Središnje mjesto za sve informacije o
poticanju zapošljavanja mladih je www.gzm.hr


 

Ostale mjere zapošljavanja mladih 

Prve mjere za aktivaciju mladih na tržištu rada koje su se počele provoditi još u srpnju 2013. godine, i prije službene uspostave Garancije za mlade, su mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ove mjere su u svom dorađenom obliku kasnije ušle i u shemu Garancije za mlade, jer upravo one pružaju mogućnost mladoj osobi da se izravno uključi u svijet rada ili da se dodatno obrazuje.

Radi se o paketu mjera „Mladi i kreativni“ koji sadrži:
 • potpore za zapošljavanje,
 • potpore za usavršavanje (za novozaposlene osobe),
 • potpore za samozapošljavanje,
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • mjere javnih radova te
 • mjere obrazovanja nezaposlenih osoba.  

Važno je napomenuti da su ove mjere različitog trajanja – od prosječno 3 mjeseca za obrazovanja pa sve do 2 ili 3 godine za npr. stručno osposobljavanje u vezanom obrtu. Najveći postotak zaposlenosti nakon isteka mjere (uspjeh se provjerava 6 mjeseci po izlasku iz mjere) su imali mladi koji su koristili potpore za samozapošljavanje, zatim usavršavanje, te zapošljavanje. Navedene mjere su tijekom 2014. zabilježile visoku stopu zapošljavanja od 80%.  
 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

Mjera koja bilježi najveći porast i to od 45,1% je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa što je posebno važno za mlade osobe bez radnog iskustva, koje na takav način stječu prvi uvjet povećanja svoje konkurentnosti na tržištu rada. Inače, stručno osposobljavanje ima ukupnu zapošljivost od 48,2%, međutim za one osobe koje su se osposobljavale u privatnom sektoru, postotak je znatno veći i iznosi 65.6%

Važno je naglasiti da postoji niz mjera usmjerenih na mlade koje se smatraju pripremom za zapošljavanje i podrškom pri traženju posla ili informiranju o daljnjem razvoju karijere. Radi se o:
 • individualnom savjetovanju sa savjetnikom za zapošljavanje,
 • individualnim konzultacijama,
 • izradi profesionalnog plana zapošljavanja,
 • radionicama za aktivno traženje posla,
 • profesionalnom informiranju i
 • savjetovanju te
 • treninzima za zapošljavanje.

Savjetnici hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom 2015. godine održali su 188.427 individualnih savjetovanja u koje je uključeno 143.529 mladih nezaposlenih osoba, te je isto tako održano  1.108.189 individualnih konzultacija.

Kako bi se pružila što kvalitetnija usluga, svi područni uredi Zavoda imaju Centar za mlade u kojima rade savjetnici za zapošljavanje specijalizirani za rad s mladima.

Istovremeno, s radom je započelo 11 CISOK centara za informiranje i savjetovanje o karijeri, koji će se također nastaviti otvarati i u drugim gradovima. 

CISOK centri igrat će veliku ulogu u provedbi Sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Hrvatskoga zavoda za mirovinsko   osiguranje, potpisanog 5. studenog 2015. godine.

Svrha razmjene podataka između potpisnika ovog Sporazuma jest identifikacija broja i strukture osoba u dobnoj skupini od 15 do navršenih 30 godina života koje nisu u obrazovanju, izobrazbi ili zaposlenju (engl. Not in Education, Employment or Training, tzv. NEET skupina), radi kreiranja i provedbe smjernica i mjera usmjerenih ka ponovnom uključivanju identificiranih osoba u obrazovanje ili na tržište rada.

Nastavak uspješnog provođenja mjera iz "Garancije za mlade" prvenstveno će ovisiti o gospodarskom oporavku, ostvarivanju snažne suradnje s poslodavcima, kao i izgradnji kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga HZZ-a kao jednog od najvažnijih pružatelja usluga. 

Kako bi promovirali Garanciju za mlade i aktivaciju NEET skupine, tijekom 2015. održano je 30 tribina i 22 sajma poslova u suradnji s ključnim dionicima (poslodavcima, komorama, itd.)

Više informacija o Garanciji za mlade možete pročitati na službenim stranicama.


  Garancija za mlade by Vlada Republike Hrvatske