Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Slika /Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske/2021/Šemper.jpg

Predstojnik: Dalibor Šemper

Adresa: Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569-206
Fax: (01) 6303-053
E-mailpotpredsjednik.ddljp@vlada.hr

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade. Djelokrug Ureda je definiran Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 88/20).

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:
 • sustavno prati i analizira pojedine javne politike radi izrade stručnih mišljenja i studija
 • stručno obrađuje i priprema materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade i Vlade Republike Hrvatske
 • izrađuje materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednika Vlade na sastancima
 • priprema i organizira posjete i sastanke potpredsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu
 • obavlja druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove te poslove uredskog poslovanja za potrebe Ureda obavlja Glavno tajništvo Vlade, a financijsko-računovodstvene poslove, poslove planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove javne nabave i voznog parka obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

Financijski dokumenti Ureda: 

 • Izvršenje proračuna za 2020.
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 31. srpnja do 31. prosinca 2020.
 • Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I – XII mjesec 2020.
 • Proračun za 2021.-2023.
 • Konačni plan proračuna za 2020.
 • Proračun za 2020.

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

 • Plan nabave za 2021.
 • Plan nabave za 2020.
 
 • Godišnji plan rada za 2021.