Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Slika /Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske/2021/Šemper.jpg

Predstojnik: Dalibor Šemper

Adresa: Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569-206
Fax: (01) 6303-053
E-mailpotpredsjednik.ddljp@vlada.hr

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade. Djelokrug Ureda je definiran Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 88/20).

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:
  • sustavno prati i analizira pojedine javne politike radi izrade stručnih mišljenja i studija
  • stručno obrađuje i priprema materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade i Vlade Republike Hrvatske
  • izrađuje materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednika Vlade na sastancima
  • priprema i organizira posjete i sastanke potpredsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu
  • obavlja druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove te poslove uredskog poslovanja za potrebe Ureda obavlja Glavno tajništvo Vlade, a financijsko-računovodstvene poslove, poslove planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove javne nabave i voznog parka obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

Financijski dokumenti Ureda: 

Planovi nabave i sklopljeni ugovori: