107. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.        Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.        Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o referendumu

4.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (EU) 

5.        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6.        Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava  

7.        Prijedlog uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

8.        Prijedlog odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

9.        Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata 

10.      Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine 

11.      Prijedlog odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

12.      Prijedlog zaključka u vezi s ublažavanjem porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu

13.      Prijedlog odluke o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

14.      Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva 

15.      Prijedlog zaključka u vezi s mjerom državne potpore u ribarstvu kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

16.      Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje za obrtna sredstva za pokriće povećanih troškova započetih gradnji u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka
 
17.      Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj 

18.      Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2022. godinu

19.

           a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za provođenje Ugovora o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja Sustava  e-Račun u javnoj nabavi

           b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja Sustava e-Račun u javnoj nabavi

20.      Prijedlog odluke o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

21.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluge tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature u 2022. godini

22.      Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

23.      Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Moldove

24.

           a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

           b) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

           c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona  

25. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

           a) Martine Vlašić Iljkić, u vezi s besplatnim školskim obrocima

           b) Domagoja Hajdukovića, u vezi s povećanjem plaća učiteljima, liječnicima, policajcima i ostalim službama

           c) Marina Lerotića, u vezi s donošenjem uredbi temeljem Zakona o šumama.


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

           a) Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO), 14. ožujka 2022.
 
           b) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 15. ožujka 2022.

2.        Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije

3.        Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj (tajno)

4.        Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice, kukuruza i ječma (vrlo tajno)

5.        Prijedlog odluke o izvanrednoj nabavi roba strateških robnih zaliha

6.        Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće

7.        Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

8.        Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

9.        Kadrovska pitanja

10.      Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti