55. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za završno usuglašavanje
 
2.         Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024. 
                            
3.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                   
 
4.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                     
5.         Nacrt prijedloga zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj                                                                                                        
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                           
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (EU)
                                                                                                                                               
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (EU)                   

9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (EU)
                                                                                                                                     
10.       Prijedlog akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga
                                          
11.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika    
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine                                                                            
 
13.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine                                                       
 
14.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19                 
 
15.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19                                                  
 
16.       Prijedlog odluke o izradi smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

17.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Benkovcu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                           
            c)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čakovcu za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
            d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Koprivnički Ivanec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            e)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Martijanec za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                            
          
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“                         
 
19.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine       
 
21.       Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

22.       Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2020. godinu

23.       Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu
                                                                                                                                                    
24.       Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.                                                                                          
 
25.       Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2020. godinu.                                         
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za razvoj (FAC Development), 29. travnja 2021.                                                       
 
2.         a)         Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije
            b)         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za donošenje mišljenja u predmetu pred Sudom Europske unije                          
                                                       
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                                             
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.