66. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o gospodarenju otpadom (EU)                    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

5.         Nacrt  prijedloga zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike                                                                                                      

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu                     
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu                                 
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke

10.       Prijedlog odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

11.       Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja               

12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine          
 
13.       Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske                          
 
14.       Prijedlog odluke o odobrenju doprinosa Republike Hrvatske za smanjenje duga Sudana prema Međunarodnom monetarnom fondu                                                                    
 
15.       Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske Europskoj zakladi za demokraciju

16.       Prijedlog odluke o sudjelovanju u programu Partnerstva za razvojnu suradnju Vlade Sjedinjenih Američkih Država, u Ukrajini s projektom „Procjena zapreka u prevenciji i liječenju HIV-a uslijed pandemije COVID-19“ Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta „Uspostava cjelovitog održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije - Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac - faza II“

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Malom Lošinju za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                             
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viškovo za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                              
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

20.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu

21.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sporazum o raskidu Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za istražni prostor SA-09
            b)         Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika SA-09
 
22.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija                                                                        
 
23.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                                            
 
24.       a)         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja
            b)         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švedske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

25.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Latvije za razdoblje 2021. – 2024.                                                                                               
 
26.       Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, za 2020.
 
27.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2020.                                
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:  
                                  
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. srpnja 2021.                           
            b)      Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 13. srpnja 2021.    
 
2.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                      
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.