Vojne snage RH u potpori zajednici

Slika /2016/Glavno tajništvo/Materijali za istaknuto/2014/MORH i OSRH u potpori zajednici/maxresdefault-helikopter.jpg

Ministarstvo obrane, kao dio civilnog društva, aktivno sudjeluje u ostvarivanju bolje kvalitete života na dobrobit lokalne zajednice.

Iako je prvenstvena uloga obrambenog sustava obrana zemlje, u mirnodopskim uvjetima Ministarstvo obrane i Oružane snage aktivno koriste svoje resurse i za civilne namjene, pružajući pomoć lokalnoj zajednici.
 
Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu civilnim institucijama angažiranjem u području:
 • hitnog medicinskog prevoženja oboljelih ili ozlijeđenih osoba zrakom,
 • potrage i spašavanja na kopnu i moru,
 • gašenja velikih požara otvorenog prostora,
 • otklanjanje posljedica od vremenskih nepogoda (opskrba pitkom vodom stanovništvu na područjima zahvaćenim sušom, poplave, snježne padaline).
 • pomoć u slučaju katastrofa i velikih nesreća
 

Hitni medicinski prijevoz helikopterima HRZ i PZO-a

Hitni medicinski prijevoz helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) bolesnih i unesrećenih osoba do zdravstvenih ustanova, kao i hitni medicinski prijevoz organa za transplantaciju, jedan je od iznimno važnih oblika pomoći civilnom stanovništvu i potpore zdravstvenom sustavu RH koju Oružane snage pružaju još od 1993. godine. Poticaj za pomoć civilnom stanovništvu bila je prije svega potreba otočkog stanovništva srednjodalmatinskih otoka, koja je poslije proširena, i kao takva postala standard na području cijele RH.

 
Za provođenje zadaća medicinskog prijevoza bolesnih i unesrećenih osoba HRZ i PZO u svakom trenutku u sklopu operativnog 24-satnog dežurstva imaju spremne snage brzog odgovora u Eskadrili transportnih helikoptera u Divuljama i u Eskadrili višenamjenskih helikoptera kojoj je matična luka u Zagrebu.
 
Hitne medicinske letove i letove za traganje i spašavanje provodi obučena posada koja se sastoji od letačkog osoblja iz HRZ i PZO-a te od medicinskog osoblja iz hitne medicinske pomoći (za HEMS) ili pripadnika službi za traganje i spašavanje, koji su prošli potrebnu obuku i upoznati su s procedurama letenja, postupanja i slično. Medicinski prijevoz bolesnih i unesrećenih osoba provode posade 91. i 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a transportnim helikopterima tipa Mi-8 MTV i Mi-171 Sh.
 
Hitni medicinski letovi provode se na zahtjev nadležnih institucija preko Centra 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Od dobivanja poziva do polijetanja helikoptera HRZ i PZO-a u normalnim meteorološkim uvjetima, protekne 10 do 15 minuta.

Prošle, 2015. godine realizirano je ukupno 464 zahtjeva za hitnim medicinskim prevoženjem, tijekom kojih je prevezeno 510 pacijenata te 1019 pratećeg osoblja.
 

MEDICINSKI LETOVI 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
BROJ LETOVA 1383 1330 1433 1498 1366
BROJ PACIJENATA 490 470 529 558 510
PRATITELJI 951 967 1079 1099 1019
 
Foto: MORH
 
Najčešće intervencije 2015. zabilježene su u Splitsko-dalmatinskoj županiji (50%), Dubrovačko-neretvanskoj (36%), Primorsko-goranskoj (11%), Šibensko-kninskoj (1%), Zadarskoj (1%) te Osječko-baranjskoj županiji (1%).
 
 
                                        Hitni medicinski letovi posada HRZ i PZO-a u 2015. godini
 
Isto tako, u akcijama traganja i spašavanja na kopnu, moru i otocima tijekom 2015. godine, letačko osoblje HRZ i PZO-a zajedno sa pripadnicima službi za traganje i spašavanje, u 19 helikopterskih letova prevezlo je i spasilo 14 unesrećenih osoba, pri čemu je ostvareno 36 sati i 50 minuta naleta.  

Protupožarne aktivnosti Oružanih snaga RH

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem Programa Vlade RH provedbom posebnih mjera zaštite od požara. OS RH se organiziraju za zadaće potpore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka.
 
Borba protiv požara, koji posebice u ljetnim mjesecima ugrožavaju prirodna i materijalna dobra te ljudske živote, zahtjeva iznimnu učinkovitost i djelovanje vatrogasnih postrojbi, a doprinos zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u protupožarnoj zaštiti RH je presudan.


Gašenje požara provodi Protupožarna eskadrila smještena u vojarni Zemunik sa šest aviona Canadair CL-415 i šest Airtractora AT-802 A/F te Eskadrila transportnih helikoptera  s lokacije u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama s helikopterima Mi-8 MTV.

Sukladno smjernicama Vlade RH, Protupožarna sezona 2015., započela je 23. lipnja, a Oružane snage RH u spremnosti su od 1. lipnja do 30. rujna 2015. godine.

U navedenom periodu zračne snage iz baze Zemunik bile su angažirane na ukupno 150 požarišta i to:

 • 42 u Šibensko-kninskoj,
 • 33 u Dubrovačko-neretvanskoj,
 • 32 u Zadarskoj,
 • 30 u Splitsko-dalmatinskoj te
 • 13 u Istarskoj županiji.


U 77 dana protupožarne sezone 2015., zračne snage ostvarile su ukupno oko 1260 sati naleta, odnosno 53 dana u zraku, pri čemu su izbacile oko 41 000 tona vode. Također, helikopterske posade prevezle su do požarišta 333 zemaljska vatrogasca te oko 20 tona vatrogasne opreme. Ostvareno je više od 8 000 letova, pri čemu je utrošeno oko 788 000 litara goriva.
 
Najveći broj požara u jednom danu, njih 8, izbilo je 23. srpnja na područjima: Pelješac, Brač, Ninski Stanovi, Plomin, Kršan-Kožljak-Plominska Gora, Ježević-Peruča, Lokva Rogoznica, Korčula.Najveći broj letova, ukupno 621, ostvareno je 4. srpnja tijekom gašenja dva požara na lokacijama Lokva Rogoznica i Gornji Zemunik, od kojih je 600 letova ostvareno na požarištu Lokva Rogoznica s četiri aviona Canadair CL-415,  kroz ostvarenih 39 sati naleta.
 
Najduže vrijeme, ukupno 79 sati provedeno u zraku u jednom danu, zabilježeno je 24. srpnja,  na sedam požarišta.

Ukupno 30 dana, od 18. srpnja do 16. kolovoza, zračne snage uzastopno su djelovale na požarištima, a najviše puta bile su angažirane na požarištima na Pelješcu (12), Perkoviću ( 10) i Korčuli (7).

Od 150 požara, vikendom odnosno subotom i nedjeljom, zabilježena je trećina svih požara, ukupno njih 47.
 

 
 

Uklanjanje posljedica vremenskih nepogoda

 • Opskrba pitkom vodom stanovništva na područjima zahvaćenim sušom

Oružane snage RH pružaju potporu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i u sprječavanju i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda suše.

Tijekom 2015. godine izvršena je opskrba pitkom vodom u tri navrata, i to dvaput u općini Sućuraj na otoku Hvaru, te jednom na otok Zmajan u šibenskom arhipelagu.
 
 • Snježne padaline

Oružane snage uključuju se i u aktivnosti pružanja potpore civilnim institucijama u otklanjanju posljedica snježnog nevremena. Primjerice, u siječnju 2013. bili su angažirani na području grada Slunja, a 2012. godine na prostoru Dalmacije bilo je angažirano 237 pripadnika OS RH s motornim vozilima, inženjerijskim strojevima, motornim sanjkama i dr. Također u veljači 2012. godine pripadnici HRZ i PZO-a pružili su humanitarnu pomoć Crnoj Gori u otklanjanju posljedica snježnog nevremena, i to s jednim helikoptera Mi-8 MTV-1, kada su ostvarili ukupno 45 sati naleta i prevezli 90 ljudi i 1600 kg tereta (hrane, lijekova i ostalih potrepština).
 
 • Poplave

Pripadnici Oružanih snaga RH angažiraju se u pružanju pomoći stanovništvu i u slučajevima poplava. Primjerice 2014. godine bili su angažirani na poplavom ugroženim područjima u Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji.
Foto: MORH

Za te potrebe ustrojene su namjenski organizirane snage iz svih grana Oružanih snaga RH. Napunjeno je i ugrađeno u privremene nasipe oko 221 920 vreća s pijeskom. Dostavljeno je 93 193 litara vode za stanovništvo. Na tri lokacije u Gunji i dvije u Drenovcima bilo je razmješteno pet pokretnih kuhinja u kojima je za civilno stanovništvo pripremljeno i podijeljeno 65 618 obroka. Evakuirano je 3 255 stanovnika i 4 290 komada stoke, peradi i ostalih životinja. Zbrinuto je 949 životinjskih lešina. Provedena je i dekontaminacija 8 774 osoba i 3 733 tehničkih sredstava. Izvršen je ukop i zbrinjavanje lešina, mesa i proizvoda životinjskog podrijetla.

U navedene aktivnosti bilo je uključeno do 1207 pripadnika Oružanih snaga RH, 96 motornih vozila, 12 čamaca, 11 sanitetskih vozila, 6 inženjerijskih strojeva, 3 poljske kuhinje, 3 amfibije, 2 transportna helikoptera, 5 cisterni za vodu i 4 cisterne za prijevoz i distribuciju goriva. Na poplavljenom području nalazilo se pet epidemioloških timova, dva tima za provedbu DDD mjera (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) te tim za sanaciju terena.
  

Humanitarne aktivnosti povezane s migrantskom krizom

Oružane snage RH od samog su početka aktivno uključene u humanitarne aktivnosti povezane s migrantskom krizom.
 
Tako su već od 16. rujna 2015. pripadnici OS RH bili angažirani na tri ključne lokacije, i to u Kunjevcima kod Vinkovaca, u Opatovcu i Slavonskom Brodu.
 
Na lokaciji Kunjevci – Vinkovci pripadnici Oružanih snaga postavili su 5 šatora. 
 
 • Opatovac

Na lokaciji u Opatovcu, obavljeni su pripremni radovi i postavljeno je šatorsko naselje koje je potom pripremljeno za rad u zimskim uvjetima.


 
Također, od inženjerijskih radova, izrađen je plato za postavljanje šatora i kontejnera, izgrađen je pristupni put, prošireno okretište za autobuse, izrađeno parkiralište, iskopan kanal za odvodnju, uređena zemljana površina cca 5.000 m2 i dr.

U šatorskom naselju uspostavljene su i dvije dekontaminacijske postaje s posadama, a pet medicinskih timova i dva tima za sanitetski prijevoz zdravstveno su zbrinjavali izbjeglice i migranate. 


Oružane snaga RH pružale su logističku potporu Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i ispomoć Crvenom križu u radu kampa, angažiranjem pripadnika na prijevozu i podjeli hrane, održavanju šatora i na protupožarnim aktivnostima, prijevozu robe, odjeće i vode u sektore kampa, podjeli deka te istovaru humanitarne pomoći.

Isto tako, ustupljeno je na korištenje 120 vojničkih kreveta.
U vojarnama „5. gbr Slavonski sokolovi“, Vinkovci i „Dračice“ Đakovo osiguran je smještaj za za ukupno 350 pripadnika MUP-a RH i 33 motorna vozila.

Angažman Oružanih snaga RH u privremenom kampu Opatovac završen je 6. studenog 2015.
 
 • Slavonski Brod

Od 14. listopada 2015. Oružane snage RH angažirane su na izgradnji i uređenju privremenog tranzitnog zimskog centra za migrante u Slavonskom Brodu.


 
Na pripremi i uređenju terena za kamp provedeni su brojni inženjerijski radovi, između ostalih, izrađen je plato za postavljanje šatorskog ili kontejnerskog naselja ukupne površine oko 39.000 m², izrađena je glavna opskrbna cesta, izrađeni su glavni putovi unutar platoa i polja, izrađeno je parkirališta ispred kampa, spojne ceste Gornja Vrba- Bjeliš, proširenja na postojećem dijelu ceste i dr.

Postavljeno je devet šatora, a 1196 metalnih vojničkih kreveta i 680 podnica dodijeljeno je na privremeno korištenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.  Također, djelatnicima Crvenog Križa predana je na korištenje poljska kuhinja.
 
Pripadnici Oružanih snaga i dalje pružaju logističku potporu opskrbe gorivom, lokalni transport tereta viljuškarom, te osiguravaju smještaj za policijske službenike u vojarnama u Vinkovcima i Đakovu.