Ruksak (pun) kulture

Slika /2016/Glavno tajništvo/Materijali za istaknuto/2014/Ruksak pun kulture/Kultura-Ruksak.jpg

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na državnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. 

Program Ruksak (pun) kulture omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Namjera programa je da umjetnost i kultura budu jednako dostupne svoj djeci na području Republike Hrvatske.

Na Javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi umjetnicima, umjetničkim udrugama, organizacijama i institucijama u 2015. godini pristiglo je 267 različitih umjetničko-edukativnih programa, a stručno povjerenstvo za provođenje je izabralo 47 programa u 7 programskih djelatnosti - – kazališnoj umjetnosti, likovnoj umjetnosti, filmskoj umjetnosti, glazbenoj umjetnosti, plesnoj umjetnosti, kulturnoj baštini te programima umjetničkih akademija u kojima sudjeluju studenti. Tijekom 2014. godine najmanje jednom izveden je 41 program, iako su programi većinom izvođeni nekoliko puta u različitim mjestima. Programe je priredilo i provelo 116 profesionalnih umjetnika i studenata umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.

Za sudjelovanje provođenju programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi prijavilo se 263 vrtića, osnovnih i srednjih škola. Prema kriterijima projekta Ruksak (pun) kulture, koji se odnose na područne vrtiće i škole, njihovu slabiju prometnu povezanost, zainteresiranost vrtića i škola za umjetničke programe i radionice te zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgajatelja za disiminaciju programa i radionica, odabrano je 100 vrtića i škola u kojima je program proveden tijekom 2014. godine. U programu Ruksak (pun) kulture ukupno je sudjelovalo 6643 djece i učenika, odnosno program je obuhvatio 2049 djece iz dječjih vrtića i 3934 učenika iz osnovnih škola te 660 učenika srednjih škola.

Raspored i pregled izvedenih programa redovno se može pratiti putem internetskih stranica Ministarstva kulture.

Program Ruksak (pun) kulture je u 2014. obišao 20 županija, a program se nije provodio na području Grada Zagreba, obzirom na to da je namijenjen djeci i mladima u dislociranim i prometno slabije povezanim gradovima i mjestima.
U 20 županija program je izveden u više od 70 gradova i 10 otoka – Cres, Lošinj, Rab, Murter, Dugi otok, Pašman, Hvar, Vis, Mljet, Šipan. Program je obuhvatio i učenike s otoka Ilovika, Unija i Suska, ali u njihovoj matičnoj školi u Malom Lošinju, kao i učenike s otoka Koločepa i Lopuda koji su se okupili u PŠ Luka Šipanska, na otoku Šipanu.

Program Ruksak (pun) kulture obuhvatio je djecu iz 47 matičnih i područnih dječjih vrtića, učenike iz 81 matične i područne osnovne škole, 1 manjinske osnovne škole, 3 srednje škole, 1 Centra za odgoj i rehabilitaciju.
Program je, u prosjeku, u svakoj županiji obuhvatio dvjestotinjak djece, dok se posebno ističu Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Šibensko-kninska županija, u kojima je program obuhvatio više od petsto djece.
 
Program Ruksak (pun) kulture 2014. godine vidjelo je i na njemu sudjelovalo 118 odgojitelja, 197 nastavnika i učenika, 26 pedagoga, 16 knjižničara i 59 ravnatelja vrtića i škola, kao i priličan broj zainteresiranih djelatnika škole, uglavnom tehničkog osoblja poput domara, kuharica i spremačica, koji su pridonijeli kvaliteti provođenja programa.

Tijekom provedbe programa Ruksak (pun) kulture u 2014. godini svi sudionici ispunili su dvije vrste evaluacija – prije realizacije programa i nakon provedbe programa. Evaluacija je provedena kako bi se ustanovilo koliko su djeci i učenicima dostupni kultura i umjetničko-edukacijski programi u njihovim mjestima. Rezultati ulazne evaluacije pokazali su kakva je dostupnost kulturnih i umjetničko-edukativnih programa djeci i učenicima u njihovim gradovima i mjestima, odnosno da je najdostupnije kino i kazalište, a veliki postotak (36 posto) djece i učenika nikada se nije susreo s umjetnikom ili bio u galeriji na izložbi. Učenici su dostupnost kulturnih sadržaja ocjenjivali ocjenama od jedan do pet, a svega 13 posto učenika ocijenilo je dostupnost kulturnih sadržaja ocjenom pet.

Izlaznom evaluacijom, provedenom s učenicima od 5. do 8. razreda, procjenjivalo se zadovoljstvo sudionika umjetničkim programima i radionicama, ispunjenost očekivanja sudionika, te nova iskustva koja su sudionici stekli u edukativnim programima i radionicama. Učenici koji su sudjelovali u evaluaciji pozitivno su ocijenili programe Ruksaka (punog) kulture. 

U izlaznoj evaluaciji sudjelovali su odgojitelji, nastavnici i učitelji obuhvaćeni programima Ruksaka (punog) kulture koji su u velikom postotku (75 posto) programe Ruksaka ocijenili ocjenom pet, a njih 85 posto smatralo je da je Ruksak dobar izvor novih iskustava za učenike. Visok je postotak i onih koji su program ocijenili kao maštovit i inovativan te smatraju da su radionice koristile i njihovom profesionalnom razvoju. Na evaluacijsko pitanje o tomu bi li ponovo sudjelovali u provođenju programa Ruksaka (punog) kulture samo je dva posto Visok je posto odgojitelja, nastavnika i učitelja odgovorilo negativno. Rezultati izlazne evaluacije ustanovili su i za koju su vrstu umjetničko-edukacijskih programa nastavnici, učitelji i odgojitelji najviše zainteresirani. 


 

Potpora i iz fondova Europske unije

Vrijednost i potencijal projekta Ruksak (pun) kulture prepoznata je i na natječajima za europske fondove na kojima je ovaj projekt već ostvario potporu za provođenje programa u iznosu od 2 milijuna eura. Ruksak (pun) kulture ušao je u planove Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u okviru kojeg će se, kroz shemu Garancija za mlade financirati projekt Ruksak (pun) kulture za mlade, namijenjenog približavanju kulturnih i umjetničkih sadržaja mladima srednjoškolskog uzrasta, posebno onima koji žive i školuju se u manje razvijenim područjima. Ukupan iznos predviđen OP Učinkoviti ljudski potencijali za provođenje projekta Ruksak (pun) kulture za mlade je 2,3 milijuna eura. Također, iz Europskog socijalnog fonda za program Ruksak (pun) kulture 54+ osigurano je 5 milijuna eura. Namjera provođenja programa Ruksak (pun) kulture 54+ je poboljšanje kvalitete života starije generacije te dovođenje kvalitetnih kulturnih sadržaja što je bliže moguće korisnicima.
 

Svima dostupna umjetnost i kultura

Program Ruksak (pun) kulture jedinstveni je umjetničko-edukativni program na državnoj razini, koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Provođenje programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi tijekom školske godine 2014./2015. omogućeno je Sporazumom o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, kojeg su oba ministarstva potpisala u studenome 2014. godine za razdoblje 2015. – 2020. godine. Prvi Sporazum o suradnji na ovom projektu dva su ministarstva potpisala 27. rujna 2013. godine kada je, tijekom školske godine 2013/2014., proveden pilot-program.
 
Osmišljen kao nacionalni dopunski program podrške kurikulumu u osnovnim i srednjim školama, Ruksak (pun) kulture vezan je uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim ga školama provode stručnjaci (književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici). Provođenjem programa željelo se omogućiti dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, poduprijeti razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizirati djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Sudjelujući na programu Ruksaka učenici stječu pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Namjera je programa da umjetnost i kultura budu jednako dostupne svoj djeci na području Republike Hrvatske.
 
S obzirom na to da je program Ruksak (pun) kulture dopuna Nacionalnog kurikuluma, predloženi programi i radionice trebaju biti komplementarni redovitim planovima i programima koji se provode u vrtićima i školama. Ministarstvo kulture objavljuje godišnji Javni poziv za predlaganje umjetničko – edukativnih programa i/ili radionica Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi na koji umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske mogu prijavljivati programe i radionice vezane uz umjetnost i kulturu koji pokrivaju područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu i usklađeni su sa ciljevima Nacionalnog kurikuluma. Predloženi programi i radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, biti tehnički i sadržajno primjereni za provođenje, prilagođeni dobi korisnika te biti primjenjivi u daljnjem radu djece i mladih te odgajatelja, učitelja i nastavnika. Među pristiglim prijavama stručno Povjerenstvo izabire programe i radionice, prikladne za izvođenje u vrtićima i školama, koji postaju dijelom Ruksaka (punog) kulture. Ministarstvo kulture, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, potom među prijavljenim vrtićima i školama izabire one obrazovne ustanove u kojima će se programi izvoditi, kao i broj izvedbi pojedinih programa.
 
 

 

Dokumenti