37. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

4.         Prijedlog odluke o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

5.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

6.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

7.         Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

10.       Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini

11.       Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini

12.       Prijedlog odluke o donošenju Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

14.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan

15.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

16.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
17.1.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                       
17.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)              
17.3.    Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                   
17.4.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)     
17.5.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)   
17.6.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                        
17.7.    Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se produžuje rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti do donošenja izmjena i dopuna Ovršnog zakona, te izmjena članka 8. stavka 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                      
17.8.    Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020.                           
17.9.    Prijedlog zaključka o unapređenju modela upravljanja COVID krizom uzrokovanom koronavirusom SARS-CoV-2 (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno lijevog bloka u Hrvatskome saboru)                                                                  
17.10.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance                                                                          
17.11.  Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu                                                                                                             
17.12.  Prijedlog zaključka o Izvješću Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke o nabavi i korištenju strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)

18.       Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2019. godinu

19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za studeni 2020.

20.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

            20.1.      Katarine Peović, u vezi s korištenjem proračunskih sredstava
            20.2.      Nikole Grmoje, u vezi s pravima pomoćnika u nastavi
            20.3.      prof. dr. sc. Milana Vrkljana, u vezi s praćenjem provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji
            20.4.      Karoline Vidović Krišto, u vezi s prihodima odvjetničkog društva
            20.5.      Ružice Vukovac, u vezi s radom skloništa za životinje Luč Zagorja u Općini Marija Bistrica
            20.6.      Karoline Vidović Krišto * sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupno.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 19. siječnja 2021.

2.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec prosinac 2020. – usmeno izvješće

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5.         Kadrovska pitanja

6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.