293. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
            VI. Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena
 
1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

2. Prijedlog odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo

3. Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

4. Prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata - korisnicima prava u sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

6. Prijedlog odluke o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

7. Prijedlog uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

8. a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobrenju davanja dioničarskog zajma društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i pokretanju aktivnosti postupka dokapitalizacije
    b)         Prijedlog odluke o nadoknadi razlike cijene električne energije društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i provedbenim aktivnostima

9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

* * * * * * * * * * * * * *

10. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

11. Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za 2023. godinu

12. Prijedlog odluke o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

13. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu

14. Prijedlog zaključka o podršci sudjelovanju društva Infobip d.o.o. u projektu od zajedničkog europskog interesa

15. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu

16. a)        Prijedlog odluke o usvajanju Jamstvenog programa „PLUS“
      b)        Prijedlog odluke o usvajanju Programa EFRR zajmova Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      c)        Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“
      d)        Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj“

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji protupožarnih zrakoplova modela DHC-515 s Krunskom korporacijom Vlade Kanade i suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

18. a)         Prijedlog plana prijma osoblja za 2024. godinu u Hrvatsku vojsku, s Prijedlogom plana promjena kategorija vojnog osoblja
      b)         Prijedlog zaključka u vezi s uspostavom Središta za obuku pilota borbenih zrakoplova u Republici Hrvatskoj

19. Prijedlog odluke o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini

20. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za unaprjeđenje zračne prometne povezanosti Grada Mostara

21. Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama nekretnine u k.o. Lepoglava za potrebe realizacije Programa POS-a u Gradu Lepoglavi

22. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Osijek Gradu Osijeku u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Nemetin

23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka Sporazumu s Financijskom agencijom kao pružateljem usluga Centra dijeljenih usluga

24. Prijedlog odluke za otkup poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula

25. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala Europske banke za obnovu i razvoj

26. a)         Prijedlog odluke o sklapanju dodatka br. 1 Ugovoru o prijenosu sredstava sklopljenom između Republike Hrvatske i društva Hrvatske ceste d.o.o.
      b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje, radi refinanciranja nedospjele glavnice postojećeg dugoročnog klupskog kredita, refundacije sredstava utrošenih u 2024. godini za otplatu rate po navedenom kreditu te financiranje novih kapitalnih ulaganja
      c)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist davatelja kredita, za dugoročno kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi refinanciranja nedospjele glavnice postojećeg dugoročnog klupskog kredita, refundacije sredstava utrošenih u 2024. godini za otplatu rate po navedenom kreditu te financiranje novih kapitalnih ulaganja

27. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za dugoročno kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb radi financiranja kapitalnih ulaganja

28. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o usluzi skeniranja i indeksiranja arhive Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

29. Prijedlog odluke u vezi s Mediteranskim institutom za istraživanje života

30. a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
      b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

31. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

32. a)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2024. i CRO Race 2025. godine u Republici Hrvatskoj
      b)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u hrvanju 2025. godine
      c)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije projekta „Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića“

33. Prijedlog zaključka u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao zemlje partnera na 25. međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. ožujka 2024.
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 19. ožujka 2024.

2. Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 83/23.) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru gospodarstva i održivog razvoja za sklapanje ugovora (povjerljivo)

4. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

6. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja i prijedlozi.