160. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog strategije upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019. – 2021.       
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o pomilovanju                                                            
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (EU)                                             
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu       
                                                                                                                                          
5.         Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa 2019. - 2026.                                    

6.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača    
 
7.         Prijedlog zaključka o povećanju alokacije za projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)                                                                                                
 
8.         Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture                                                                                                                     
 
9.         a)         Prijedlog odluke o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika „DR-02“
            b)         Prijedlog odluke o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika „DR-04“
            c)         Prijedlog odluke o odobrenju istražnog prostora ugljikovodika „SA-08“ druge istražne faze
            d)         Prijedlog odluke o odobrenju istražnog prostora ugljikovodika „SA-09“ druge istražne faze
            e)         Prijedlog odluke o odobrenju istražnog prostora ugljikovodika „SA-10“ druge istražne faze                                                                                                       
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu usluge „Prijevoz posjetitelja brodovima na relaciji Skradin - Skradinski buk - Skradin u sezoni 2019., 2020. i 2021.“ i davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Krka“ od 25. siječnja 2019. godine o sklapanju tog pravnog posla                                                         
 
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o javnim radovima za izvođenje radova sanacije ravnih prohodnih krovova (terasa) na 5. katu zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu                                                                                                                    
 
12.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za sklapanje ugovora o prijenosu financijskih sredstava Lučkoj upravi Slavonski Brod za financiranje projekta "Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod"
                                                                                                                                          
13.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine
             b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine                                                          
 
14.       Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra                                                                                  
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika         
                                                                                                                 
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji                                                            
 
17.       Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2018. godinu                                                                                  
 
18.       Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. godinu                                                                                                                 
 
19.       Informacija o pripremama Republike Hrvatske za sudjelovanje na 108. zasjedanju Međunarodne konferencije rada                                                                                 
 
20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Fraunhofer-Gesellschaft, VARTA Storage GmbH i Vallis Solaris d.o.o.                                                                                              
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
21.1.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s komunalnim uslugama i energentima u Republici Hrvatskoj                                                                                          
21.2.    Ranka Ostojića, u vezi s postupanjem policijskih službenika                         
21.3.    Peđe Grbina, u vezi s dopunskim zdravstvenim osiguranjem - dopunsko zastupničko pitanje                                                                                    
21.4.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s promidžbom političkih stranaka putem društvenih mreža                                                                                            
21.5.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s objavom lažnih vijesti u medijima    
21.6.    Ranka Ostojića, u vezi s nalazima revizije gradskih društava Crvenog križa
21.7.    Saše Đujića, u vezi s otvaranjem nove stanice za tehnički pregled vozila  
21.8.    Ranka Ostojića, u vezi s postupanjem po prijavama o protupravnoj sječi šuma
21.9.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s osnivanjem državnog fonda za istraživanje, razvoj i inovacije                                                                                     
21.10.  Marka Sladoljeva, u vezi sa Znanstveno-učilišnim kampusom Borongaj
21.11.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s otkupom potraživanja osiguranih založnim pravima na nekretninama u Republici Hrvatskoj.               


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 6. i 7. lipnja 2019. godine
            b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 6. i 7. lipnja 2019. godine                                                                                                                   
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                  
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu   – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                            

4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.