237. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 
 
2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)  
 
3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
 
4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala        
 
5.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 
6.    Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge u zonama ograničenja
 
7.    Prijedlog zaključka u vezi nadoknade za odstrel divljih svinja i oslobađanje od obveze plaćanja dijela godišnje naknade za pravo lova
 
8.    Prijedlog odluke o izvanrednoj nabavi opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja pojave afričke svinjske kuge
 
9.    Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini
 
10.  Prijedlog zaključka o zaduženju Ministarstva poljoprivrede za provedbu mjera potpore ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda
 
11.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma s Općinom Čačinci o financiranju sanacije štete na Dječjem vrtiću „Lipa“ i Sportskom domu  „Čačinci“ u Općini Čačinci nastale od posljedica prirodne nepogode poplava iz svibnja 2023. godine
 
12.  Prijedlog zaključka u vezi s potporom za realizaciju nabave uređaja za magnetsku rezonancu za Opću županijsku bolnicu Vinkovci
 
13.
       a)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Osječko-baranjske županije, odnosno Grada Osijeka
       b)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije
       c)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Brodsko-posavske županije
       d)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Međimurske županije           

14.  Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o financiranju dovršetka realizacije projekta „Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“
 
15.  Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Slokovec Gradu Ludbregu, u svrhu osnivanja poduzetničke zone Apatija
 
16.  Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Vinkovačko Novo Selo Vukovarsko-srijemskoj županiji, u svrhu izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci
 
17.  Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok - Bošnjaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji      
 
18.  Prijedlog odluke o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava tijekom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini
 
19.  Prijedlog odluke o upućivanju razvojno-humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine
 
20.  Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu
 
21.
       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugom Selu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka    

22.  Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem prijedloga za otkazivanjem Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole i Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima
 
23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju PECS Povelje između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije
 
24.  Nacrt javnog poziva za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 
25.  Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
 
26.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
          a)         Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki   razvoj do ožujka 2023.
          b)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
          c)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu  
          d)        Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2022. godinu
          e)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu  

27.  Prijedlog izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za potrebe nacionalnih manjina
 
28.  XVII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2022. godinu
 
29.  Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.  Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 25. srpnja 2023.

2.  Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)

3.  Nacrt prijedloga odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a (ograničeno)

4.  Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.
       a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

       b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

6.  Kadrovska pitanja

7.  Informacije, pitanja i prijedlozi