142. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

8.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu   neprofitnih organizacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu, s Nacrtom  konačnog prijedloga zakona 

11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

12.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

14.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

15.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

16.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

17.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

18.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prebivalištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

19.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

20.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

21.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

22.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

23.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

24.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

25.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

26.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

27.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o privatnoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

28.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o privatnim detektivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

29.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

30.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

31.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

32.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

33.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

34.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

35.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

36.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vatrogastvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

37.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

38.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

39.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

40.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Kaznenog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

41.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Prekršajnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

42.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Ovršnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

43.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

44.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

45.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

46.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

47.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

48.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o muzejima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

49.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

50.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

51.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

52.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o medijima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

53.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

54.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

55.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

56.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

57.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

58.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  

59.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o željeznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

60.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

61.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

62.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

63.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

64.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

65.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.