141. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji                             
 
2.         Projekti vezani uz Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju:
 
2.1.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom vodnogospodarskih projekata na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije                   

2.2.      Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                                                                                  

2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje                                                                                   

2.4.      Prijedlog zaključka o aktivnostima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  u cilju razvoja Dubrovačko-neretvanske županije            

2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s uvrštavanjem Projekta izgradnje nove ceste Grad Dubrovnik (Osojnik) - Zračna luka Dubrovnik - granica s Crnom Gorom, na listu strateških investicijskih projekata                                                    

2.6.      Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske i projektne dokumentacije za novu cestu Grad Dubrovnik (Osojnik) - Zračna luka Dubrovnik - granica s Crnom Gorom                                                                                 

2.7.      Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem točke spajanja brzih cesta između Republike Hrvatske i Crne Gore

2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove i rekonstrukcije državne ceste DC8 na području Dubrovačko-neretvanske županije                         

2.9.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove državne ceste DC413 na dionici od državne ceste DC425 do Trajektne luke Ploče u Gradu Pločama

2.10.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC8 i DC9 u Gradu Opuzenu          

2.11.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt rješavanja prolaza državne ceste DC9 kroz središte Grada Metkovića

2.12.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt poboljšanja prometne povezanosti otoka Korčule i poluotoka Pelješca                 

2.13.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije županijske ceste ŽC6224 na dionici od spoja s državnom cestom DC118 do naselja Račišće na otoku Korčuli                                                                                

2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC69042 na dionici od naselja Trnovica do spoja s lokalnom cestom LC69043 u Čepikućama, u Općini Dubrovačko primorje                                      

2.15.    Prijedlog zaključka u vezi s pripremom Programa sustavne i integrirane revitalizacije, valorizacije i održivog razvoja integriranog intermodalnog održivog prometa i novih urbanih sadržaja šireg prostora Grada Dubrovnika

2.16.    Prijedlog zaključka u vezi s pokretanjem aktivnosti na pripremi Integriranog projekta Rijeka dubrovačka - uređenje obalnog pojasa i rive                    

2.17.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta "Sabirna ulica uz zahvat Marine Slano u obuhvatu UPU naselja Slano"                                           

2.18.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studije izvodljivosti te s pripremom Projekta uspostave javnog električnog brodskog prometnog prijevoza na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije         

2.19.    Prijedlog zaključka u vezi s pripremom projekata ulaganja u lučku infrastrukturu luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije                                                                       

2.20.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta
Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika
                        

2.21.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno - Pelješac"       

2.22.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta organizacije dnevne bolnice Opće bolnice Dubrovnik za potrebe stanovnika Grada Metkovića i okolnih općina                                                                                                   

2.23.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku o financiranju nabave opreme za laboratorij Zavoda za mediteranske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza        
           
                                                                                 
2.24.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta "Društveno-kulturni, istraživačko-razvojno-inovacijski i memorijalni centar Ruđer Bošković"

2.25.    Prijedlog zaključka u vezi s pripremom projekta Memorijalna zbirka "Oliver Dragojević" u Veloj Luci

2.26.    Prijedlog zaključka u vezi s potporom Projektu uređenja i opremanja kuće Marka Pola u Korčuli                                                     

2.27.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje višenamjenskog Kongresnog centra Dubrovnik                                                               

2.28.    Prijedloga zaključka u vezi s projektom "Križni put Serpentine Srđa i Dubrovnik u Domovinskom ratu"                                                           

2.29.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje vojne građevine s pripadajućim zemljištem u Zračnoj luci Dubrovnik Općini Konavle                                          

2.30.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje tunela na rtu poluotoka Sustjepan Općini Konavle                                                                           

2.31.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje vojarne „Sidrište“ u Pločama Gradu Pločama                                                                     

2.32.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta uređenja i opremanja Učeničkog doma u Korčuli                                                                                    

2.33.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje građevine škole Osnovne škole Cavtat                                                                                                

2.34.    Prijedlog zaključka o darovanju budućih novoformiranih nekretnina u k.o. Cavtat Općini Konavle, u svrhu izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića

2.35.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo, u svrhu realizacije projekta izgradnje turističke zone Jurjeva luka, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezišta, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene–luke nautičkog turizma Kremena, utvrđivanju uvjeta za ponuditelja, utvrđivanju uvjeta i rokova za realizacije projekta te imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda                                           

2.36.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Gruž Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina                               

2.37.    Prijedlog zaključka o darovanju Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina nekretnine u k.o. Dubrovnik                                                                          

2.38.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli, površine 115 m², u svrhu uređenja kulturno-izložbenog prostora           

2.39.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Metković Gradu Metkoviću, površine 18822 m², u svrhu izgradnje komunalnog gospodarstva za zbrinjavanje otpada                                                                                          

2.40.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Komolac Gradu Dubrovniku, površine 2576 m², u svrhu izgradnje dječjeg vrtića                                           

2.41.    Prijedlog odluke o otpisu potraživanja prema trgovačkom društvu Komunalno Mljet d.o.o. iz Babinog Polja, otok Mljet, nastalih po Ugovoru o kreditu broj 09-F-I-70120/01-19 od 3.10.2001. i Izmjenama i dopunama Ugovora o kreditu broj 09-F-I-70120/01-19 od 17.10.2001., za izgradnju benzinske postaje u Sobri na otoku Mljetu                                                                              
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji i ugovora o kapitalnoj pomoći s Gradom Dubrovnikom
        
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019. godinu.